Annons

Svenskt nötkött orsakar 70 gånger mer växthusgaser än bönor

Det krävs betydande förändringar i beteendemönster för att minska utsläppen från vår matkonsumtion, skriver Jonas Norberg i sin slutreplik.
insändare • Publicerad 30 december 2023
Detta är en insändare i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Om vi övergår till att konsumera växtbaserad mat kan vi potentiellt minska våra klimatutsläpp avsevärt, skriver Jonas Norberg.
Om vi övergår till att konsumera växtbaserad mat kan vi potentiellt minska våra klimatutsläpp avsevärt, skriver Jonas Norberg.Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Tack ”Sann vän av hälsa och klimatet” för din replik publicerad i UT den 21 december på debattartikeln “Vi behöver en kommunal klimatkampanj om växtbaserad mat”. Du har rätt i att det är viktigt att inte svartmåla kor. Men det är också viktigt att känna till korrekta fakta.

Du skriver att ”svartmåla kon som den största miljöboven blir bara patetiskt”, men enligt RISE klimatdatabas för livsmedel genererar svenskt nötkött ungefär 70 gånger mer växthusgaser än bönor. Det är ett viktigt perspektiv att beakta, och om vi övergår till att konsumera växtbaserad mat kan vi potentiellt minska våra klimatutsläpp avsevärt.

Annons

Klimatpåverkan per person från matkonsumtionen är för närvarande cirka 1,8 ton koldioxidekvivalenter per år i Sverige. Enligt Naturvårdsverkets rapport ”Hållbara konsumtionsmönster” skulle en övergång till en helt växtbaserad kost kunna minska dessa utsläpp dramatiskt, med potential att nå så lågt som 0,3 ton år 2050.

”Svenskarnas klimatpåverkan beror i huvudsak på matkonsumtion, flygresor och bilanvändning.”

År 2020 släpptes 4,55 miljoner ton metangas ut i Sverige, mätt i koldioxidekvivalenter. Av dessa utsläpp härstammade 2,93 miljoner ton från idisslare, främst nötkreatur men även får och getter. Ytterligare 0,26 miljoner ton kom från hantering av gödsel.

Utsläppet av ett kilo metan har en klimatpåverkan som motsvarar 34 kilo koldioxid över en tidsram av 100 år, vilket är det mest använda perspektivet. Enligt IPCC har metanutsläpp från mänskliga aktiviteter bidragit med upp till en tredjedel av den globala uppvärmningen sedan industrialiseringen. FN:s miljöprogram, UNEP, hävdar att en minskning av de globala metanutsläppen med hälften innan 2030 skulle kunna minska den globala uppvärmningen med 0,3 grader fram till 2045.

Svenskarnas klimatpåverkan beror i huvudsak på matkonsumtion, flygresor och bilanvändning. Med en övergång till elfordon och mer effektiv samhällsplanering kan utsläppen från biltrafiken minskas radikalt. För matkonsumtion och flygresor är möjligheterna till utsläppsminskningar genom tekniska förändringar begränsade. Därför krävs betydande förändringar i beteendemönster för att uppnå tillräckliga utsläppsminskningar.

En lokal kommunal klimatkampanj som fokuserar på fördelarna med en växtbaserad kost är därför ett oerhört betydelsefullt steg i rätt riktning.

Jonas Norberg

Annons
Annons
Annons
Annons