Jeanette Karlsson, undersköterska på avdelningen Lövängen på Ryttershov, är en av flera anställda som ifrågasätter kommunens införande av så kallade hållbara scheman.
Foto: