Mer från debatt

  • Foto:
    ROT-avdragen har varit en stor succé som skapat 21 000 vita jobb och minskat acceptansen för svartjobb, skriver debattörerna.

  • Foto:
    Sverige har en fri och allmän sjukvård tack vare en stark arbetarrörelse och politisk kamp. På senare år, under den borgerliga regeringen, har det gått bakåt igen, anser Arne Sjögren.

  • Foto:
    I Sverige är vi snabba på att lägga ned verksamheter så fort de inte anses fungera som de ska, skriver Rolf Sjölin, och tar småskolorna som ett exempel.