Alf Engström och Kjell Thorné på Sträckås är kritiska till den oklara informationen från energibolaget. "Varför dröjer återbetalningen av bidraget i flera år, trots att det finns ett klart beslut hos länsstyrelsen?”, undrar Alf Engström.
Foto: