I det fasta stället ska det hela tiden finnas ungefär likvärdiga mängder av de olika partiernas valsedlar. Därför kollar röstmottagarna stället ofta och fyller på sedlar och problemet med de försvunna Mp-sedlarna fick sig en snabb lösning. Arkivbild.
Foto: