Nyheter

Tryckerifel för UT lördag

Ett felval vad gäller datafil på tryckeriet har medfört att 800 tidningar för lite har tryckts av UT lördagen den 27 december. Alla prenumeranter har därför inte fått tidningen.
UT beklagar det inträffade och hänvisar till eUT.