Krönikor

  • Foto:
    Yttrandefriheten kräver sina offer. Bilden är från Köpenhamn, där rondellhundskonstnären Lars Vilks var troligt offer för en ensam gärningsman, som dödade två andra personer.

  • Foto:
    Ulricehamn borde snegla på kampanjen Bo i Nyköping (bilden) och sälja Ulricehamn med snygga miljöer istället för aktivitetsreklam på digital display. Det anser UT:s chefredaktör Henrik Erickson.

Ung i Ulricehamn

Bildspel

Gamla fotot

  • Dukat för middag i Stora hotellets matsal. Från höger står källarmästaren Börje Attoff, en okänd ung man, Edit Holmberg, Rolf Attoff (senare källarmästare i Borgholm), Edit Josefsson, Ellen Hultén, Sonja Monthan, Roland Lundgren, Hulda Svensson, Laila Olsson, fru Nyquist, Iréne Karlsson och längst till vänster Ove Östner.

  • En bild från 1907, föreställande musikkåren Kamraterna, som startade Folkparken Furet. Stående från vänster Ture Westman, Nils Hillerström (bara 16 år gammal), Artur Bengtsson, Hilmer Andersson, kusken K.J. Andersson. Sittande från vänster Ivar Nilsson, dirigenten Lindell och Gunnar Hillerström. Viktor Fagrell var också med i musikkåren, men är inte med på bilden.

  • En studiecirkel i svenska språket hos ABF i Ulricehamn. Året är 1951. På bilden syns från vänster Kurt Freidlitz, Eva Lindström, cirkelledaren Börje Sehlin, Mark Johansson, Sonja Johansson, Sig–Britt Carlsson och Wadek Slonawski.

Porträtt

Mer från debatt