Gamla fotot

  • Foto:
    Främre raden från vänster: Lisbeth Brolin, Eva Johansson, Sig–Britt Bonander, lärare Margareta Svanberg, Eva Haglund, Anita Åberg, Gunnel Josefsson, stående rektor Matts E. Marklund (E-et stod för det tidigare efternamnet Emanuelsson). Bakre raden från vänster: Christina Blom, Gunnel Karlsson, Karin Magnusson, Gunnel Andersson, Marianne Eklund, Gunilla Blid, Sig–Britt Andersson, Eva Johansson, Birgitta Thulin, Elisabeth Grönkvist.

Andra har också läst