Gamla fotot

  • En bild från 1907, föreställande musikkåren Kamraterna, som startade Folkparken Furet. Stående från vänster Ture Westman, Nils Hillerström (bara 16 år gammal), Artur Bengtsson, Hilmer Andersson, kusken K.J. Andersson. Sittande från vänster Ivar Nilsson, dirigenten Lindell och Gunnar Hillerström. Viktor Fagrell var också med i musikkåren, men är inte med på bilden.

  • En studiecirkel i svenska språket hos ABF i Ulricehamn. Året är 1951. På bilden syns från vänster Kurt Freidlitz, Eva Lindström, cirkelledaren Börje Sehlin, Mark Johansson, Sonja Johansson, Sig–Britt Carlsson och Wadek Slonawski.

En bild från 1907, föreställande musikkåren Kamraterna, som startade Folkparken Furet. Stående från vänster Ture Westman, Nils Hillerström (bara 16 år gammal), Artur Bengtsson, Hilmer Andersson, kusken K.J. Andersson. Sittande från vänster Ivar Nilsson, dirigenten Lindell och Gunnar Hillerström. Viktor Fagrell var också med i musikkåren, men är inte med på bilden.