Annons

Vi behöver en kommunal klimatkampanj om växtbaserad mat

Det behövs en kommunal informationskampanj om mat och klimat, skriver tre insändarskribenter.
insändare • Publicerad 12 december 2023
Detta är en insändare i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Det behövs mer kunskap om klimatpåverkan från kött, mjölk och ägg i relation till proteinrika baljväxter, skriver insändarskribenterna.
Det behövs mer kunskap om klimatpåverkan från kött, mjölk och ägg i relation till proteinrika baljväxter, skriver insändarskribenterna.Foto: Mats Holmertz

Klimatsituationen är akut. Oktober 2023 var den varmaste oktober globalt som någonsin uppmätts, enligt EU:s klimatorgan Copernicus. Djurindustrin har betydande inverkan på klimatförändringen. Därför bör kommunpolitikerna i Ulricehamn starta en stor informationskampanj om fördelarna med växtbaserad mat.

I Sverige har det i år fallit stora mängder regn som orsakat översvämningar. Dricks- och avloppsvattnet har påverkats i flera kommuner, enligt SOS Alarm.

Annons

Kommunerna fokuserar nu mer på klimatanpassning. Men hur mycket kommuniceras det egentligen om de bakomliggande orsakerna och de vardagliga insatserna som kan bidra till att tackla problemet?

”Det är hög tid att agera mot den akuta klimatkrisen.”

FN:s rapport ”Livestock’s Long Shadow” tydliggör att djurhållningen utgör en av de främsta orsakerna till de mest akuta miljöproblemen, inklusive klimatförändringar. Rapporten understryker att enorma mängder växthusgaser, såsom metan, koldioxid och lustgas, släpps ut i atmosfären som en direkt följd av djurhållningens omfattande verksamhet. Dessutom driver djurindustrin på avskogning och förlust av biologisk mångfald vilket vidare bidrar till klimatförändringen.

När det gäller skolor och hållbarhetsrelaterade universitetsprogram nämns och studeras i viss mån klimatkonsekvenserna av kött-, mjölk- och äggindustrin. Men vi kan inte vänta på att framtida generationer ska lösa problemen som måste lösas nu.

Kommunpolitikerna i Ulricehamn bör utbilda vuxna om att deras vardagliga matvanor har stora globala klimateffekter, eftersom detta är ett viktigt steg för att förändra beteenden och minska problemen. En kommunal informationskampanj om mat och klimat bör upplysa om:

● Klimatpåverkan från kött, mjölk och ägg i relation till proteinrika baljväxter

● Positiva effekter av en övergång till klimatsmart växtbaserad kost för miljön och hälsan

● Hur en kommuninvånare kan byta till en växtbaserad vardag

Det är hög tid att agera mot den akuta klimatkrisen. Genom att initiera och stödja en omfattande klimatkampanj om fördelarna med växtbaserad mat kan kommunpolitikerna i Ulricehamn inspirera invånarna att göra medvetna matval.

Maria Occurie, Linda Lindström, Jonas Norberg

Annons
Annons
Annons
Annons