Annons

Ansvarig minister passiv i frågan om synskadades rättigheter

För att synskadade ska få tillbaka de rättigheter som vi hade för femton år sedan måste lagen ändras. Det moderata statsrådet Camilla Waltersson Grönvall har haft ett sådant förslag på sitt bord i snart åtta månader. Hittills har hon inte gjort något åt det, skriver Leif Westerlind, ordförande för Synskadades riksförbund, Ulricehamn.
Insändare • Publicerad 15 februari 2024
Detta är en insändare i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

I UT 6 februari kunde vi läsa om Bjarne Andersson i Dalstorp som berövats den ledsagning som han har haft i femton år. Bjarne har en kraftig synnedsättning och därtill en grav hörselnedsättning. Han beskriver hur avsaknaden av ledsagning leder till isolering och utanförskap efter arbetsdagens slut. Jag tror att de flesta kan föreställa sig svårigheten att ensam ge sig ut på fritidsaktiviteter och träffa andra och varken se eller höra.

Tyvärr är inte Bjarne ett unikt fall. Sedan 2010 har antalet synskadade som får ledsagning enligt lagen om stöd och service (LSS) minskat med nästan 70 procent. Detta beror inte på att lagen har ändrats. Däremot har rättspraxis förskjutits så att domstolar tolkar lagen mer restriktivt, vilket har drabbat synskadade på många sätt. Den ofrivilliga ensamheten ökar med dess hälsorisker, unga vågar inte flytta hemifrån och personer stannar kvar i dåliga förhållanden. Synskadade blir mer beroende av andra, helt enkelt, när samhället sviker.

Annons

I artikeln i UT påstår företrädare för Tranemo kommun att socialtjänstlagen (SoL) ger samma rätt till ledsagning som LSS. Det är inte sant. På många håll kostar ledsagning via SoL flera hundra kronor i timmen för den som behöver den. Skillnaden mellan insatser via LSS och SoL kan beskrivas, precis som Bjarne säger, som att gå från ett bra till ett okej liv. Är vi alltså inte värda ett bra liv för att vi är synskadade?

”Den ofrivilliga ensamheten ökar med dess hälsorisker, unga vågar inte flytta hemifrån och personer stannar kvar i dåliga förhållanden.”

För att synskadade ska få tillbaka de rättigheter som vi hade för femton år sedan måste lagen ändras. Socialstyrelsen föreslog i en rapport till regeringen i juni 2023 att en sådan lagändring skulle göras. Det moderata statsrådet Camilla Waltersson Grönvall har således haft ett sådant förslag på sitt bord i snart åtta månader. Hittills har hon inte gjort något åt det.

Jag kan inte låta bli att jämföra passiviteten i detta ärende med den handlingskraft som moderata företrädare i samma tidning hävdar inom migrationspolitiken. Vi skulle verkligen vilja se mer av detta när det gäller synskadades rättigheter.

Synskadades riksförbund kommer fortsätta att kräva handling av Camilla Waltersson Grönvall.

Sedan 2010 har antalet synskadade som får ledsagning enligt lagen om stöd och service (LSS) minskat med nästan 70 procent skriver Leif Westerlind, ordförande Synskadades riksförbund Ulricehamn.
Sedan 2010 har antalet synskadade som får ledsagning enligt lagen om stöd och service (LSS) minskat med nästan 70 procent skriver Leif Westerlind, ordförande Synskadades riksförbund Ulricehamn.Foto: Pernilla Rudenwall

Leif Westerlind, Ordförande Synskadades Riksförbund Ulricehamn

Annons
Annons
Annons
Annons