Skolchefen: budgetramen för Tingsholm ”rimlig”

Barn- och utbildningschefen Gülsen Özdenkos hänvisar till kommande analys och konsekvensbeskrivning på frågan om hur väntade nedskärningar på skolområde Tingsholm påverkar elevernas måluppfyllelse.
Ulricehamn • Publicerad 26 januari 2019
Foto: Christer Seldevall