Annons

Så kan vi rädda företag och jobb i Sjuhärad

Om en tredjedel av företagen står stilla fram till hösten kan arbetslösheten öka med 350 000 personer bara genom konkurser. Kostnaderna för en sådan massarbetslöshet går inte att mäta bara i ekonomiska termer, påpekar skribenterna.
Debatt • Publicerad 21 april 2020
Detta är en opinionstext i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Det som nu sker är en ekonomisk tvärnit av sällan skådat slag. För många branscher kommer det andra kvartalet 2020 att vara det värsta i modern tid. Åtskilliga företag har sett sina intäkter försvinna på bara några dagar. Tiotusentals företag riskerar att gå under. Läget blir värre för varje dag.

Regeringen har vidtagit åtgärder på viktiga områden. I det senaste krispaketet förbättrades reglerna för kortidspermitteringar och anståndsräntan sänktes. Arbetsgivare ska nu kunna minska arbetstiden för anställda med upp till 80 procent samtidigt som arbetsgivarens kostnader minskar med upp till 70 procent. Detta är bra – men tyvärr inte tillräckligt.

”Så småningom kommer krisen att vara över. Det är i dag vi kan påverka hur läget kommer att vara då.”
Annons

Fokus måste vara att rädda så många företag och jobb som möjligt. Företag som har fått minskad omsättning med minst 40 procent bör kunna få ersättning för fasta utgifter såsom hyra. Korttidspermittering bör vara möjligt till 100 procent.

Dessa åtgärder innebär stora kostnader men att inte göra rätt saker nu leder till långt större kostnader i framtiden. Det är just för kriser som denna som vi sparat i ladorna och haft en ansvarsfull finanspolitik. Genom att nu låta statsskulden öka kan vi klara krisen utan utbredd företagsdöd och massarbetslöshet.

Men det är bråttom. Om en tredjedel av företagen står stilla fram till hösten kan arbetslösheten öka med 350 000 personer bara genom konkurser. Kostnaderna för en sådan massarbetslöshet går inte att mäta bara i ekonomiska termer. Den skulle innebära tragedier för många människor i vårt närområde.

Att rädda företagen handlar också om välfärdens finansiering. Utan företag och jobb finns inga skatteintäkter att fördela. Bara i Ulricehamn bidrar företagen med sina drygt 6755 anställda med 1,7 miljarder kronor i skatteintäkter per år.

Så småningom kommer krisen att vara över. Det är i dag vi kan påverka hur läget kommer att vara då. Ambitionen måste vara att så många som möjligt har en trygg vardag att återvända till med jobb, försörjning och ett fungerande näringsliv. Men det förutsätter politiska krafttag. Här och nu.

Rudolf Antoni, regionchef, Svenskt Näringsliv Västra Götaland

Anton Oskarsson, områdesansvarig, Sjuhärad, Svenskt Näringsliv Västra Götaland

Annons
Annons
Annons
Annons