Personalprotest om pressat läge i förskolorna

För lite pengar i förhållande till barnens vistelsetid i förskolan.
Ett stadigt växande barnantal i verksamheten.
Detta oroar förskolepersonalen, som därför vänt sig till kommunens politiker och chefer inom lärandesektorn.
Ulricehamn • Publicerad 6 november 2018
Foto: Christine Olsson/TT