Annons

Niclas Sunding far med osanning i UT

Svar till Niclas Sunding (SD), UT 26/5.
Replik • Publicerad 28 maj 2020
Detta är en opinionstext i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Niclas Sunding (SD).
Niclas Sunding (SD).

Var Niclas Sunding (SD) endast fysiskt närvarande på gruppledarmötet med kommunfullmäktiges presidium, kommunchef och kanslichef? Jag befarar detta eftersom han far med osanning eller är helt frånkopplad från vad som sades på mötet. Följande saker talar Sunding osanning om:

1. Det var inte kommunalråden som gruppledarna träffade digitalt utan fullmäktiges presidium (Dario Mihajlovic (NU) och Sören Johansson (M) tillsammans med kommunchef Håkan Sandahl och kanslichef Lena Brännmar). Alltså inte ett vanligt gruppledarmöte med kommunstyrelsens ordförande som deltagande och ordförande och utan tjänstemän.

Annons

2. Kristdemokraterna deltog inte på mötet, så deras åsikt vet vi inget om.

3. Det är kommunfullmäktiges ordförande Dario Mihajlovic som fattar beslut, tillsammans med vice ordförande, om hur fullmäktigemötet skall genomföras.

4. Alla närvarande partier var helt överens om beslutet som fullmäktiges ordförande tog, vilket var att genomföra ett digitalt möte med samtliga ledamöter och ersättare. Kanslichefen hade också förberett ett digitalt möte.

5. Sunding påstår att övriga partier ville ingå en överenskommelse om att halvera antalet ledamöter. Intressant att höra de andra partiernas åsikt, eftersom till exempel S och vad jag förstod även C föredrog ett digitalt möte. Vad M tyckte var oklart, men fullmäktiges ordförande föredrog ett halverat fullmäktige på grund osäkerheten att hantera mötet.

För övrigt har alla partier en överenskommelse om att det som sägs på ett gruppledarmöte inte skall spridas till allmänheten eftersom inga beslut fattas där, men det har väl Sunding inte förstått. Jag avstår från att kasta skit som Sunding gör om till exempel arvoden, för där har han inget att hämta utan där får han och SD rannsaka sig själva.

Vänsterpartiet hade två förslag:

* Att genomföra ett helt kommunfullmäktigemöte i en stor lokal, till exempel en aula eller en sporthall.

* Att genomföra ett digitalt kommunfullmäktigemöte. Dessa förslag framfördes av mig. Förslagen var väl förankrade inom Vänsterpartiet.

Jan-Olof Sundh (V), gruppledare

Annons
Annons
Annons
Annons