Annons

Monica Olsson Rydh: Monica Olsson Rydh: Tack Gode Gud för kaffe och vatten!”

… Kaffet är kallt. Bullarna är slut. Toaletten är upptagen….” Citatet är hämtat från en monolog som Claes Eriksson i Galenskaparna hållit och där han beskriver alltings jävlighet.
Annons
Annons
Annons
Annons