Annons

Förtydligande gällande handelsutredning

ULRICEHAMN • Publicerad 11 oktober 2017

I tisdagens UT publicerades tre artiklar om handelns framtid i centrala Ulricehamn när Ubbarp växer fram. Analytikern Tobias Rönnberg poängterade då hur viktigt det är att göra en handelsutredning. Vad som inte framgick är att en sådan har gjorts. Handelskonsekvensanalysen presenterades 2012 och i sammanfattningen av den står "Sällanköpsvaruhandeln i Ulricehamns kommun i allmänhet och centrum i synnerhet bör klara sig bra så länge den tillkommande handeln är av kompletterande karaktär, vilket innebär handel med fritidsvaror och hemutrustning men inte beklädnadshandel".

Annons
Annons
Annons
Annons