Annons

Förorenat lakvatten kan äventyra reservvattentäkt

Vatten med höga halter av metaller från avfallsdeponin Övreskog läcker ut till följd av de sprängningar som gjordes i samband med byggandet av väg 40. Detta kan äventyra en av reservvattentäkterna i Ulricehamn.
Ulricehamn • Publicerad 28 mars 2019
Foto: Christer Seldevall
Annons
Annons
Annons
Annons