Annons

Debatt: ”Vi är oroliga för våra ungdomars inställning till cannabis”

Vi känner en stark oro för den förändring i inställning till cannabis (hasch/marijuana) som många ungdomar verkar ha anammat. Det visar sig bland annat i drogvaneundersökningarna som gjorts under 2019. Resultatet visar att många ungdomar i dag tror att det är ganska ofarligt att använda cannabis och att det inte kommer få några konsekvenser i deras liv.
Droger • Publicerad 19 april 2020
Detta är en opinionstext i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Foto: Jeff Chiu

Många ungdomar växer upp i miljöer där cannabis är mycket lätt att få tag på. Tullen och polisen rapporterar om en obegränsad tillgång på narkotika och speciellt cannabis. Cannabis idag är betydligt starkare än för några år sedan vilket innebär större risker och konsekvenser.

Att röka cannabis innebär att man påverkar sina kognitiva förmågor och negativa effekter vid cannabismissbruk är t.ex. försämrat korttidsminne och inlärningssvårigheter, försämrad förmåga att planera och fatta beslut, sämre reaktionsförmåga, ökat risktagande och impulsivitet samt svårigheter med uppmärksamhet och koncentration. Flera av dessa förmågor är väldigt viktiga för att klara av skolan. Vi vet att godkända skolresultat är en av de viktigaste skyddsfaktorerna för att våra ungdomar ska lyckas i livet.

Annons

Alla vuxna har ett ansvar att förhindra att ungdomar börja använda cannabis. Därför är det viktigt att du som vuxen håller dig uppdaterad, söker hjälp och stöd tidigt samt vågar prata med ditt barn om hens inställning till cannabis. En god relation till ditt barn är en viktig skyddsfaktor enligt Folkhälsomyndigheten.

Vi vill skydda våra barn och ungdomar från att skadas av cannabis. Vi har redan två lagliga droger, tobak och alkohol, som kostar samhället flera miljarder varje år. Vi har inte råd med ännu en laglig drog i vårt samhälle men framför allt vill vi ge våra ungdomar bästa möjliga förutsättningar för en god framtid!

Trygg och Säker kommun, TSK, Tranemo kommun

Erika Till, Svenljunga kommun

Drogpolitiska ledningsgruppen, Borås Stad

Eva Lidslot, Bollebygd kommun

Viveca Lundahl, Herrljunga kommun

Robert Hagström, Vårgårda kommun

Felix Lekare, Ulricehamns kommun

Folkhälsosamordnare, Marks kommun

Kommunernas kommunpoliser

Annons
Annons
Annons
Annons