Annons

Debatt: Skydda utsatta barn i Coronakrisen

För många barn innebär Coronakrisen och isoleringen i hemmet ökad risk för våld. Nu måste samhället agera för att barnen ska känna trygghet i denna samhällskris.
Debatt • Publicerad 11 april 2020
Detta är en opinionstext i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Sverige ska vara ett tryggt land för barn att växa upp i. Ändå ser vi hur barn blir allt mer utsatta”, skriver debattörerna från Liberalerna i Ulricehamn.
”Sverige ska vara ett tryggt land för barn att växa upp i. Ändå ser vi hur barn blir allt mer utsatta”, skriver debattörerna från Liberalerna i Ulricehamn.Foto: Erik Nylander/TT

Sverige ska vara ett tryggt land för barn att växa upp i. Ändå ser vi hur barn blir allt mer utsatta. Bris senaste årsrapport visar att antalet samtal om våld har ökat med över 30 procent. Även i en statistiskt sett trygg kommun som Ulricehamn anmäldes 45 misshandelsbrott mot barn 0-17 år under 2019.

Sedan Coronakrisen har antalet barn som söker hjälp ökat, menar barnrättsorganisationer. Man ser att förövare utnyttjar situationen för att söka upp sårbara barn. Att barn och unga är fast i hemförhållanden som präglas av våld, övergrepp och missbruk.

Annons

Coronakrisen innebär att många barn drabbas av ökad oro, rädsla och risk för våld och utsatthet, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck. Liberalerna kräver därför att samhället agerar kraftfullt för att skydda barn.

Flera organisationer, som exempelvis BRIS, Ecpat, GAPF och Unizon (som samordnar ungdoms- och tjejjourer) spelar en viktig roll lyssna till de utsatta barnen och lotsa dem till ansvariga myndigheter.

Liberalerna föreslår att 50 miljoner kronor avsätts för organisationer inom civilsamhället som stödjer utsatta barn och unga. Det behövs även en riktad informationssatsning gentemot barn och unga. Det är viktigt att MSB skyndsamt tar fram riktad information till barn. En sådan kampanj kan med fördel rikta sig till digitala kanaler med en hög närvaro av barn och unga samt på flera språk. Information måste även anpassas till barn med funktionsvariationer. Alla barn har rätt till information.

Coronakrisen är främst en epidemiologisk kris där människor insjuknar och avlider. Vi ska göra allt i vår makt för att vården har förutsättningar att ta hand om de sjuka. Företagen som nu blöder måste få stöd och människors jobb ska skyddas. Men vi får inte glömma våra barn och unga här i Ulricehamn. Skolan ska fortfarande vara en trygg plats där både lärarstöd och socialt stöd kan erhållas även vid distansundervisning.

Tillsammans måste vi göra allt som står i vår makt för att säkerställa att varje barn och elev känner trygghet i den lilla världen, även om den stora världen genomgår en kris.

Adela Brkic Carlsson, Sten Selin, Gulli Håkanson, Birgit Andersson

Liberalerna Ulricehamn

Annons
Annons
Annons
Annons