Bo Högborn: Bo Högborn: Om tystnaden kunde tala

Kommunens beslut att inte svara på vissa frågor som ställs i insändare väcker onekligen en del andra frågor. Kanske borde de ansvariga fundera över vilka signaler uteblivna svar sänder.