Annons

Behåll fritids i Grönahög

Beslut om att flytta fritids är ett beslut angående kommunens skolstruktur och därför vilar ansvaret och bestämmanderätten på kommunen och politiken.
Insändare • Publicerad 9 maj 2020
Detta är en insändare i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Lingontuvan i Grönahög bör bevaras, anser skribenterna.
Lingontuvan i Grönahög bör bevaras, anser skribenterna.

Vårt initiativärende till kommunstyrelsen den 6 april 2020, angående fritids i Grönahög, kom in fem minuter efter den tid som anges i kommunstyrelsens reglemente. Därmed kom det inte upp på dagordningen för behandling.

Därför har Miljöpartiet skickat in ett nytt initiativärende inom rätt tid och med ungefär samma innebörd som det som skrevs inför kommunstyrelsen den 6 april.

Annons

Vi hävdar att ett beslut om att flytta fritids är ett beslut angående kommunens skolstruktur och därför vilar ansvaret och bestämmanderätten på kommunen och politiken.

Landsbygdsperspektivet och miljöperspektivet måste beaktas.

Vi vill alltså att kommunstyrelsen tar ett politiskt beslut gällande fritids i Grönahög med innebörden att detta inte ska flyttas till Gällstad.

Kerstin Berggren (MP), ledamot, kommunstyrelsen

Arne Fransson (MP), ledamot, kommunfullmäktige

Ingemar Basth (MP), ledamot, kommunfullmäktige

Annons
Annons
Annons
Annons