Annons

Yngström och Foss: Vi oroas över den nonchalans vissa partiföreträdare uppvisar

Vad är Matthias Nordgren (V) rädd för när han säger nej till en folkomröstning, undrar Jonas Yngström och Bengt-Olof Foss i sin replik.
Insändare • Publicerad 21 maj 2024
Detta är en insändare i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Ett bibliotek skulle stå klart mycket snabbare på brända tomten än på Marknadsplatsen, skriver Jonas Yngström och Bengt-Olof Foss.
Ett bibliotek skulle stå klart mycket snabbare på brända tomten än på Marknadsplatsen, skriver Jonas Yngström och Bengt-Olof Foss.Foto: Pontus Lundahl/TT

Förvisso är folkomröstningar något som skall hanteras med respekt och inte missbrukas. Oss veterligen har aldrig det genomförts någon folkomröstning i Ulricehamns historia. Så missbruk? Knappast. Vi hade nog förväntat oss ett mer begåvat inlägg från Matthias Nordgren än att dra ut orimliga konsekvenser av en framställan från en stor grupp ulricehamnare.

Annons

Vad Matthias Nordgren med flera missat i debatten är följande:

Med vårt förslag om en placering på ”brända tomten” kommer ett nytt bibliotek stå klar långt före ett bibliotek på Marknadsplatsen. Hur kan vi vara så säkra på det? Därför att med gällande planbestämmelser för ”brända tomten” kan arbetet starta betydligt tidigare jämfört med Marknadsplatsen. Erforderlig byggyta finns där. Det blir också en byggnad som är anpassad i skala och utformning till vår gågata. Om nu läsaren inte tror oss så kontakta plan- och bygglovsansvariga på Ulricehamns kommun och få en redogörelse för vad planbestämmelserna medger eller inte medger. Ingen från kommunen har hittills motsagt vårt påstående.

”Är tiden en viktig faktor i arbetet med att färdigställa ett nytt och modernt bibliotek är ”brända tomten” det bästa alternativet. Ett ”snabbspår” till ett nytt bibliotek.”

En reflektion. Hur sannolikt är det att länsstyrelsen godtar ett granskningsförslag som skiljer sig alltför mycket från samrådsförslaget? Att det kommer att krävas ett nytt samråd är inte osannolikt. Ett granskningsförslag skall vara ett kvitto på innehållet av samrådet med dess efterföljande bearbetning.

Matthias Nordgren oroas över att vi hamnar på ruta ett igen och han har inte förstått att folkomröstningen handlar om mer än parkeringsplatser. Är tiden en viktig faktor i arbetet med att färdigställa ett nytt och modernt bibliotek är ”brända tomten” det bästa alternativet. Ett ”snabbspår” till ett nytt bibliotek.

Vi oroas mer över den nonchalans som vissa partiföreträdare uppvisar. Sveriges riksdag har gett Sveriges kommuner rätten, möjligheten att genomföra rådgivande lokala folkomröstningar i områden som faller inom den kommunala kompetensen. Vad är Matthias Nordgren rädd för? Att de folkvalda inte går i takt med sina väljare?

Jonas Yngström

Bengt-Olof Foss

Annons
Annons
Annons
Annons