Annons

Matthias Nordgren: Ska vi folkomrösta om skolmat och antal barn i förskolegrupp också?

En folkomröstning är en stor och sällsynt sak och bör inte användas för lättvindigt, skriver Matthias Nordgren (V).
insändare • Publicerad 19 maj 2024
Detta är en insändare i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Vilka andra frågor kan i framtiden bli föremål för folkomröstning? Skolmaten, gymmet i Sim- och sporthallen eller antalet barn per förskoleenhet? Kommunfullmäktige riskerar att reduceras till en rådgivande församling, skriver Matthias Nordgren (V).
Vilka andra frågor kan i framtiden bli föremål för folkomröstning? Skolmaten, gymmet i Sim- och sporthallen eller antalet barn per förskoleenhet? Kommunfullmäktige riskerar att reduceras till en rådgivande församling, skriver Matthias Nordgren (V).Foto: Johan Nilsson/TT

Vid senaste kommunfullmäktige genomfördes det som kallas allmänhetens frågestund. Staffan Engblom, tidigare KD, undrade: ”Är det korrekt att Ulricehamnsalliansen lovar att det kommer att finnas lika många eller fler parkeringar i centrumnära lägen som det i dag finns på Marknadsplatsen, redan innan det första spadtaget eller den första arbetsboden används/ställs upp på Marknadsplatsen.”

Annons

På denna fråga svarade kommunstyrelsens ordförande Wictor Öberg jakande:

”Ja, det är korrekt att vi kommer att säkerställa att det kommer finnas tillgång till lika många parkeringar som vi tar bort den dagen som Kulturhuset börjar byggas på Marknadsplatsen.”

”En folkomröstning är en stor och sällsynt sak och bör inte föranstaltas lättvindigt.”

Så vad ska det folkomröstas om? Herrarna Foss och Yngström har på den här sidan framfört att det handlar om centrums överlevnad, stadskärnans bevarande och utveckling. För detta är tillgången till parkeringsplatser viktig och det är alla överens om. Men sett till herr Öbergs besked torde sakfrågan egentligen bara handla om ifall vi ska parkera här eller där. Marknadsplatsen används primärt av pendlare och därför är inte parkeringsplatsernas exakta läge särskilt viktig för stadskärnan.

En folkomröstning är en stor och sällsynt sak och bör inte föranstaltas lättvindigt. På nationell nivå har vi folkomröstat om rusdrycksförbud, allmän tilläggspension, högertrafik, kärnkraft, EU och EMU. I Uppsala folkomröstar invånarna inom kort om eventuellt bostadsbyggande i stadsdelarna Storvreta, Vattholma, Skyttorp, Vänge och Järlåsa. Om en viss sakfråga tillerkänns en folkomröstningsstatus får det lätt en prejudicerande effekt. Eftersom vi folkomröstade om EU var det rimligt att också göra det om EMU, och somliga skulle i linje med detta säga att NATO-medlemskapet förtjänade en folkomröstning. Vad händer om vi folkomröstar om parkeringsplatser? Vilka andra frågor bör då bli föremål för folkomröstning? Skolmaten, gymmet i Sim- och sporthallen eller antalet barn per förskoleenhet? Kommunfullmäktige riskerar att reduceras till en rådgivande församling.

Sverigedemokraterna säger att Vänsterpartiet är arrogant. Jag säger att vi är ärliga. Det vore än mer arrogant att stödja folkomröstningens genomförande och inte följa dess utfall. Vore inte det bedrägligt om något? Har Sverigedemokraterna bestämt sig i den frågan?

Och vad händer om fullmäktige följer ett folkomröstnings-nej? Då är vi tillbaka på ruta ett. Ett pågående och i laga ordning igångsatt arbete skjuts i sank. Det vore slöseri med resurser och det skulle också innebära en påtaglig risk för att det inte blir något nytt stadsbibliotek. Vi har sett det förut. Vi har nästan varit i mål förut och de politiska stridigheterna har stjälpt det hela. Det får inte hända igen.

Matthias Nordgren

Vänsterpartiet i Ulricehamn

Annons
Annons
Annons
Annons