Annons

Socialdemokraterna: PALS inte anpassat efter det svenska skolsystemet

Det är mycket möjligt att PALS fungerar men då ska vi ha klart för oss att PALS är en norsk metod med norsk evidens, skriver Ruža Källström och Klas Redin, Socialdemokraterna.
Insändare • Publicerad 30 mars 2024
Detta är en opinionstext i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Att behörigheten till studier vid ett nationellt gymnasieprogram har minskat och att de som väl lyckas ta sig in där får allt svårare att avgå med examen borde inte vara en partipolitisk fråga, skriver företrädare för Socialdemokraterna.
Att behörigheten till studier vid ett nationellt gymnasieprogram har minskat och att de som väl lyckas ta sig in där får allt svårare att avgå med examen borde inte vara en partipolitisk fråga, skriver företrädare för Socialdemokraterna.Foto: JESSICA GOW / TT

Socialdemokraterna har under en längre tid försökt påvisa vår oro kring de dalande siffrorna i måluppfyllelsen och den sociala situationen i skolan. Vi behöver göra något tillsammans för att våra elever och lärare i skolan ska få en bättre tillvaro. Det krävs att vi gör verkstad, och det ganska så fort. Socialdemokraternas intention är att göra det bättre för elever och lärare, det finns ingen annan ansats för oss och vi behöver ta gemensamma krafttag för ökad måluppfyllelse. Utmaningarna i skolan är ett nationellt problem, att luta sig tillbaka kan inte vara ett alternativ för Ulricehamns kommun. Enligt Arbetsmiljöverket har anmälningar på grund av hot och våld fördubblats på tio år. Hot och våld i skolan riktas mot både elever och lärare och påverkar arbets- och lärandemiljön starkt negativt. PALS förväntas minska utmanande beteende i skolans olika utrymmen. Ändå ser vi en oroväckande ökning av anmälningarna av kränkningar på våra skolor i kommunen. Under tiden som vi arbetat enligt PALS har anmälningar om kränkningar ökat med 340 procent. Det är en djupt oroande siffra.

Annons

Ulricehamns kommun har implementerat Modul 1i PALS. Den riktar sig till alla elever på en generell nivå med generella förebyggande strategier för alla elever med främst tydliggörande av förväntningar, färdighetsträning samt positiv feedback. Det är först i Modul 2 som man gör mer riktade förebyggande insatser för elever i behov av mer stöd.

”Under tiden som vi arbetat enligt PALS har anmälningar om kränkningar ökat med 340 procent. Det är en djupt oroande siffra.”

PALS-metoden introducerades för sex år sedan men vi kan konstatera att mellanstadieelevers frånvaro från implementeringsstarten ökat från cirka sex procent till dryga tio procent år 2023. Detta innebär en utökning om missad undervisningstid med 80 timmar i genomsnitt.

Det är mycket möjligt att PALS fungerar men då ska vi ha klart för oss att PALS är en norsk metod med norsk evidens. PALS är en norsk anpassning som bland annat har utvecklats vid universitet i USA. Martin Karlberg och Uppsala Universitet i samarbete med Uppsala kommun som Ulricehamnsalliansen hänvisar till i sitt svar till oss har i Sverige försökt skapa evidens för en liknande metod. I Uppsala kallas metoden IBIS. Den är mer anpassad efter det svenska skolsystemet och andra svenska förhållanden. Ulricehamns kommun använder inte IBIS. Ulricehamns kommun använder PALS.

Skolan ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Att behörigheten till studier vid ett nationellt gymnasieprogram har minskat och att de som väl lyckas ta sig in där får allt svårare att avgå med examen borde inte vara en partipolitisk fråga. Det borde vara något som vi gemensamt kan kraftsamla för att vilja åtgärda. Det borde vara något som vi alla som huvudman känner ett ansvar för att vilja rätta till.

Vi måste vilja mer. Ytterst handlar det här om att ge unga framtidstro, att möjliggöra deras potential och få dem att tro att det går att förverkliga drömmar. Att motivera människor att inte bara utveckla sig själva utan att vara med och bidra till något större, vårt samhälle. Och det är vår skyldighet att göra vad vi kan för att de ska få den möjligheten.

Socialdemokraternas ambition är att vi gemensamt oavsett partifärg, formerar oss och krokar arm med förvaltningen för att göra vad vi kan, vad som åligger oss, för att få till bättre resultat och en tryggare miljö i skolan. Vi behöver fokusera på rätt frågor för att nå resultat.

Ruza Källström.
Ruza Källström.Foto: Christer Seldevall

Ruža Källström (S) Biträdande oppositionsråd

Klas Redin.
Klas Redin.Foto: Pernilla Rudenwall

Klas Redin (S) Oppositionsråd

Annons
Annons
Annons
Annons