Annons

Lösningen är att sluta exportera el till utlandet

Med tanke på hur dålig ekonomin är för vindkraftsparkerna, blir det sannolikt ingen vinst för närboende att ta del av, även om Centerpartiets förslag går igenom, skriver föreningen Nej till vindkraft i vår närmiljö i en kommentar till de svar de fått på sin tidigare insändare.
Insändare • Publicerad söndag 15:15
Detta är en insändare i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Ta ert förnuft till fånga politiker och utsätt oss inte för detta, skriver föreningen Nej till vindkraft i vår närmiljö i sin insändare.
Ta ert förnuft till fånga politiker och utsätt oss inte för detta, skriver föreningen Nej till vindkraft i vår närmiljö i sin insändare.Foto: Henrik Erickson

Tack för att Centerpartiet och Sverigedemokraterna redogjort för hur ni tänker angående vår energiförsörjning.

Önskar att även övriga partier bemödar sig att svara på de frågor vi ställt.

Annons

Konstaterande : Sannolikt bor inga kommunpolitiker från Centern nära den tilltänkta vindkraftsparken eftersom de inte kommenterar detta i sin insändare.

Våra frågor angående kommunens visions innebörd har ej besvarats av någon. Därför får ni ytterligare en chans att kommentera nedanstående.

Kommunens vision säger: ”I vår kommun finns de öppna landskapen, sjöarna och naturen. Det är en plats för lugn och en hållbar livsstil, för aktiviteter, återhämtning och upplevelser.”

Frågan är då om vi som enligt planen skulle hamna nära vindkraft inte räknas? Är vi som bor på landet mindre värda eftersom vår miljö kan offras?

Centerns förslag om släckt högintensivt ljus är bra, men eftersom det ej är beslutat i riksdagen, är det inget argument som räcker för att acceptera en vindkraftspark. Dessutom finns flygrutter som går reguljärt över detta område. Detta innebär att ljuset kommer att tändas ofta.

Centerns förslag om ersättning till närboende är ej beslutat i riksdagen. Därför är det ej ett argument som räcker för att acceptera en vindkraftpark.

”Men vem vill sälja ut sin boendemiljö och miljön man vistas i på fritiden, trädgården och naturen? Det går inte att kompensera för det!”

Med tanke på hur dålig ekonomin är för vindkraftsparkerna, blir det sannolikt ingen vinst för närboende att ta del av, även om förslaget går igenom. Men vem vill sälja ut sin boendemiljö och miljön man vistas i på fritiden, trädgården och naturen? Det går inte att kompensera för det!

Centerns förslag om säkerhetsprövningar är bra, men eftersom det ej är beslutat i riksdagen, är det inget argument som räcker för att acceptera vindkraftsparker.

Politikerna verkar dåligt pålästa om vår energiförsörjning i Sverige. Solenergi och vindkraft kräver båda att energi från vattenkraft och kärnkraft tillförs, annars sjunker nätfrekvensen med strömavbrott som följd. Man brukar kalla energi från vattenkraft och kärnkraft för svängmassa eftersom denna energin gör att nätfrekvensen 50 Hz hålls exakt. Det finns redan nu ett underskott av svängmassa i södra Sverige. Bygger man ett nytt vindkraftverk, måste man för att kunna utnyttja dess kapacitet, tillföra mer energi med svängmassa.

Eftersom vattenkraft och kärnkraft ej byggs ut i nuläget, innebär det att för varje nytt tillkommande verk kommer övriga att få minska sin leverans av el till elnätet för att bibehålla balansen. Vår miljö kommer alltså att förstöras till ingen nytta med en ”skog” av verk som inte utnyttjar sin kapacitet till fullo.

Annons

Vattenfall som äger det överliggande elnätet har givit många ansökningar om solcellsanläggningar avslag ”för att nätet ej kan ta emot överskottet när solen lyser som mest”. Slutsats: Fler vindkraftverk kan ej anslutas.

Angående den bristande lönsamheten i vindkraftsbranschen, finns nu ytterligare forskning av professor Sandström från Jönköpings universitet. Den påvisar att en stor del av den omsättning som redovisas av ägarna till vindkraftsparkerna, kommer från bidrag de fått av EU. Det är alltså vi skattebetalare som står för detta.

Lösningen för att tillgodose den svenska industrins behov är inte att öka elproduktionen. Lösningen är att sluta exportera el till utlandet. Då behöver man ej bygga vindkraftparker nära folks bostäder.

Ta ert förnuft till fånga politiker och utsätt oss inte för detta. Använd er vetorätt och säg nej! Hur ni agerar kommer att vara tungt vägande skäl för hur vi röstar i nästa kommunval.

Föreningen Nej till vindkraft i vår närmiljö

Annons
Annons
Annons
Annons