Annons

Helén Eliasson (S) slarvar med fakta

En välskött ekonomi är en nödvändighet för välskötta verksamheter, svarar Stefan Svensson (KD) i en replik till Helén Eliasson om regionbudgeten.
insändare • Publicerad 30 november 2021
Detta är en opinionstext i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Vi vill alla bli av med vårdköerna, skriver Stefan Svensson (KD) i sitt svar till Helén Eliasson (S). ”Men när Eliasson vill köra finanserna i botten menar vi kristdemokrater att en välskött ekonomi är en nödvändighet för välskötta verksamheter”, skriver han i sin replik.
Vi vill alla bli av med vårdköerna, skriver Stefan Svensson (KD) i sitt svar till Helén Eliasson (S). ”Men när Eliasson vill köra finanserna i botten menar vi kristdemokrater att en välskött ekonomi är en nödvändighet för välskötta verksamheter”, skriver han i sin replik.Foto: Lars Pehrson /SvD/TT

Efter att ha läst Helén Eliassons (S) ”Vad kostar en vårdkö på 100 000 personer?” undrar jag om hon överhuvudtaget har läst GrönBlå Samverkans budget eller om hon rent slentrianmässigt valde att rösta emot den.

Såväl Eliasson som undertecknad vill bli av med de vårdköer som plågar alla regioner i Sverige, oavsett styre. Och även om pandemin förvärrat läget fanns det köer även före pandemin – även under de år som Socialdemokraterna styrde Västra Götalandsregionen (VGR). Men när Eliasson vill köra finanserna i botten menar vi kristdemokrater att en välskött ekonomi är en nödvändighet för välskötta verksamheter.

Annons

I GrönBlå Samverkans tilläggsbudget, som fullmäktige antog i oktober, tillskjuts totalt en extra miljard under 2022 för att kapa köer utöver normal vårdproduktion. Ersättning ges till vårdinsatser som minskar köerna. Men till skillnad från Socialdemokraterna låter vi inte ideologiska skygglappar stå i vägen utan vill använda oss av såväl offentliga som privata vårdgivare för att korta köerna. De viktiga är att köerna kortas, inte om utföraren är offentlig eller privat. Socialdemokraternas dogmatiska vägval riskerar att pressa regionens redan slitna personal än mer och försvåra arbetet med att trycka tillbaka vårdköerna.

Samtidigt slarvar Eliasson med de ekonomiska begreppen. När Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) rekommenderar ett överskott i kommunernas och regionernas finanser eller när strävsamma medborgare lägger undan en del av lönen handlar det inte, vilket Eliasson påstår, om att göra ”vinst”. Det handlar tvärtom om att kunna hantera såväl oförutsedda utgifter som att på sikt kunna göra nödvändiga investeringar. I kommunalekonomiska sammanhang benämns detta som ”god ekonomisk hushållning”, något som Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen inte längre står bakom.

”Socialdemokraternas dogmatiska vägval riskerar att pressa regionens redan slitna personal än mer och försvåra arbetet med att trycka tillbaka vårdköerna.”

De stora skillnaderna i GrönBlå Samverkans respektive Socialdemokraternas budgetförslag syns från 2023 och framåt. Där lägger sig Socialdemokraterna på en utgiftsnivå som vid minsta negativa ekonomiska avvikelse skulle leda till minusresultat. Ett minusresultat ska enligt kommunallagen återställas inom tre år, med minskade resurser som följd. Vi kristdemokrater ägnar oss inte åt sådana chanstagningar.

Socialdemokraterna försitter inte ett tillfälle att alltid lova mest nu när de är i opposition. Den utgiftspolitiken blev deras politik samma dag som de gick i opposition 2014. Att styra innebär att ta ansvar. Då fungerar inte Eliassons med fleras kortsiktiga utgiftspolitik.

Stefan Svensson (KD), ledamot regionfullmäktige

Annons
Annons
Annons
Annons