Annons

Eolus: Missförstånd och myter i diskussionen kring vindkraft utanför Marbäck

Vi vill bemöta missförstånd och myter kring vindkraften, skriver företrädare för Eolus i sitt svar till insändaren från en grupp Marbäcksbor.
insändare • Publicerad 3 juni 2023
Detta är en insändare i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Eolus välkomnar incitamentsutredningen, som syftar till att skapa lokal entusiasm för ny elproduktion, skriver företrädare för Eolus.
Eolus välkomnar incitamentsutredningen, som syftar till att skapa lokal entusiasm för ny elproduktion, skriver företrädare för Eolus.Foto: Johan Nilsson/TT

Eolus undersöker om ett område öster om Marbäck är lämpligt för grön energiproduktion. Vi planerar upp till åtta vindkraftverk med en maxhöjd på 250 meter, som kan förstärka det lokala elnätet med el som motsvarar hushållsel för cirka 40 000 hushåll. Det innebär att lokal industri kan växa, och nya företag etablera sig, vilket ger jobb och skatteintäkter.

Annons

Vi vet att projektet påverkar närboende. Vindkraftsdebatten rör upp känslor, väcker frågor och skapar oro. Ett samråd är det tillfälle då ett projekt som detta offentliggörs i en bred krets och närboende, allmänhet och myndigheter kan komma med frågor och synpunkter för att förbättra projektet. Samrådet pågår och synpunkter kan skickas in fram till 7 juni på vår hemsida.

”Dessutom föreslår nämnda incitamentsutredning ersättning till närboende inom cirka 2,5 km från närmaste verk. En ersättning som kommer påverka värdet på fastigheterna positivt.”

Signaturen ”Vi vill kunna bo kvar i våra hem” tar upp flera frågor kring projektet. Flera bygger på missförstånd och vanliga myter, som vi vill bemöta.

För den nödvändiga elektrifieringen krävs som insändaren beskriver en mix av energislag, där vindkraft är en viktig del. Vi ser ingen anledning till oro för den uppmaning om tillfälliga produktionsstopp som nämns. Nätägaren där ny vindkraft ansluts tillåter inte effekter som kan riskera nätet. Landbaserad vindkraft är i dag det kraftslag som har lägst produktionskostnad och byggs helt på marknadens villkor. Svenska kraftnät jobbar med att ta fram en modell för upp- och nedreglering i olika situationer. Detta kommer att mogna när fler vindkraftsparker – nya och gamla – har balansansvarsavtal och avtal med kunder som tillåter deltagande i reglermarknaden, precis som det länge varit i Danmark. På så vis får vi ner elpriset i hela landet.

Eolus välkomnar incitamentsutredningen, som syftar till att skapa lokal entusiasm för ny elproduktion. Att den innebär att fastigheter ska exproprieras stämmer inte – det utredningen föreslår är den närboende som inte alls kan tänka sig att bo nära en vindkraftspark kan sälja sin fastighet till bolaget för marknadens pris innan etablering.

När det gäller fastighetspriser visar utredningar olika resultat. Läser man hela KTH-studien som hänvisas till framgår att:

• Värdena är genomsnittsvärden som inte säger någonting om ett specifikt område.

• Studien analyserar inte värden på samma fastigheter före och efter vindkraftsutbyggnad.

• Det är sannolikt att det finns faktorer som studien inte kontrollerat som påverkar fastighetspriserna.

Dessutom föreslår nämnda incitamentsutredning ersättning till närboende inom cirka 2,5 kilometer från närmaste verk. En ersättning som kommer påverka värdet på fastigheterna positivt. Vad gäller vinstdelning som tas upp i insändaren är incitamentsutredarens förslag inte kopplat till företagets resultat, utan ersättningen till närsamhället baseras på på rådande elpris och aktuell produktion.

Vi hoppas att vi genom detta svar har rett ut några missförstånd, och vi vill gärna fortsätta dialogen. Hör av er så ordnar vi gärna ett möte där vi kan prata vidare!

Annons

Jakob Economou, projektledare vindkraft Eolus

Eva Emmelin, projektkommunikatör Eolus

Annons
Annons
Annons
Annons