Annons

Marbäcksbor: Vindkraften för med sig nya problem

Sverige behöver fler kraftkällor, men vindkraften för med sig problem och kan i förlängningen innebära att Ulricehamn förlorar skattebetalare, skriver boende nära de planerade vindkraftverken i Marbäck
insändare • Publicerad 30 maj 2023
Detta är en insändare i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Planerna på åtta turbiner utanför Marbäck gör att flera närboende har invändningar mot planerna.
Planerna på åtta turbiner utanför Marbäck gör att flera närboende har invändningar mot planerna.Foto: Jonas Ekströmer / TT

På senare tid har förekommit många insändare om vindkraft från ”drabbade”. Nu ser det ut som även vi som bor i närheten av Marbäck, längs Grönahögsvägen och de som eventuellt köper tomt på nya Bergsätersområdet riskerar att drabbas på exakt samma sätt. Vindkraftföretaget Eolus har nyligen skickat ut information om att de planerar ett projekt i närheten av Marbäck.

Den 10:e och 11:e maj hade Eolus en utställning om sitt planerade projekt. Att kalla utställningen ”samråd” enligt del av den demokratiska process som är definierad, är dock felaktigt.

Annons

Hade det inte varit bättre att alla berörda hade konsulterats innan projektet startades?

Tidigare har planer cirkulerat om max fyra turbiner, nu är det plötsligt frågan om hela åtta stycken och mycket större enheter. Man kan inte komma ifrån faktumet att Sverige på sikt behöver fler kraftkällor eftersom man siktar på att elektrifiera bilparken och att allt mer el förbrukas i industrin och hemmen. Men ju mer man sätter sig in i konsekvenserna av denna satsning desto fler problem inser man att den för med sig.

”I Marbäck bor de flesta markägarna inte så nära det aktuella området och slipper därmed de störmoment som är förenade med dessa verk om planerna går i lås.”

Tydligen kan överproduktion förekomma för i förra veckan publicerade Svenska Kraftnät på sin hemsida en önskan om så kallad nedregleringsbud, vilket kortfattat innebär att de erbjuder betalning till kraftproducenter som stänger ner sin produktion, och de uppmanar speciellt vindkraften att stänga ner när det blåser eftersom vindkraften konsumerar reglerkraft istället för att bidra till effektbalansen i nätet. Mer vindkraft förstör elnätet och erfordrar att mer olja förbränns i Karlshamn för att upprätthålla effektbalansen.

För ett par veckor sedan presenterades den så kallade incitamentsutredningen som förra regeringen tillsatte för att undersöka hur kommuner och närboende ska bli mer positivt inställda till vindkraft.

Slutsatsen var enkel – det går inte.

För närboende inom sex gånger verkens höjd föreslås att fastigheter ska lösas in till marknadsvärde före etableringen. Utredningen konstaterar alltså att det inte går att bo inom sex gånger verkens höjd. I Marbäcksfallet skulle detta innebära att alla boende inom 1 500 meter får sina fastigheter exproprierade. Det blir många förlorade skattebetalare för Ulricehamns kommun.

Boende inom tio gånger höjden föreslås vinstdelning, men det är ett tomt argument eftersom de flesta ägarbolag till vindkraft i Sverige går med förlust eller närapå.

I dag får markägare som upplåter sin mark för dessa kolosser viss ekonomisk ersättning och det är förstås helt rätt. I Marbäck bor de flesta markägarna inte så nära det aktuella området och slipper därmed de störmoment som är förenade med dessa verk om planerna går i lås.

Vi andra som bor intill där de vill placera de enorma, 250 meter höga, turbinerna kommer däremot att få se våra fastigheter tappa kanske upp till 30 procent av sitt värde enligt en KTH-studie, om de ens skulle gå att sälja.

Vill kunna bo kvar i våra hem

Annons
Annons
Annons
Annons