Annons

Den rödgröna ledningen saknar förslag kring barn och ungas ohälsa

De rödgrönas svar om vårdval för BUP osar förakt mot andra aktörer och mot vårdval i andra regioner, skriver företrädare för GrönBlå Samverkan.
Insändare • Publicerad 5 mars 2024
Detta är en insändare i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Alla barn och ungdomar som mår psykiskt dåligt måste få den hjälp de behöver så snart som möjligt, skriver företrädare för GrönBlå Samverkan.
Alla barn och ungdomar som mår psykiskt dåligt måste få den hjälp de behöver så snart som möjligt, skriver företrädare för GrönBlå Samverkan.Foto: Stina Stjernkvist/TT

Svar på insändare Vårdmarknad löser ingenting för barn och unga med psykisk ohälsa publicerad i UT 29 februari 2024.

Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i Västra Götalandsregionen har under lång tid haft betydande utmaningar och kämpat med dålig tillgänglighet och långa köer. Till skillnad från den rödgröna ledningen (S, V och MP) menar vi att fler insatser behövs. Vi menar att privata vårdgivare kan medverka till att erbjuda specialiserad vård och därmed minska väntetiderna, vilket gynnar alla.

Annons

Barn och unga som mår psykiskt dåligt måste snabbt få hjälp. Under föregående två mandatperioder införde M, KD, C och L särskilda UPH-enheter (ungas psykiska hälsa) på vårdcentralerna, det regiongemensamma kontaktcentret En väg in med uppdraget att triagera barn och unga till rätt vårdnivå samt en regional utredningsenhet för att minska köerna till utredning. Det var inte tillräckligt. Tillgängligheten till BUP måste förbättras och finnas nära där man bor. Därför har vi lagt fram ett förslag om att införa vårdval inom den öppna specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin för att stärka vården i regionen.

”Varför vill de rödgröna inte korta ned köerna med hjälp av andra aktörer trots barns och ungas behov av vård?”

Tyvärr saknar den rödgröna ledningen egna förslag och idéer om hur fler barn och unga ska få hjälp med sin psykiska ohälsa, förutom att hylla reformer som vi tidigare har infört. Deras replik (29/2) osar förakt mot andra aktörer och mot vårdval i andra regioner. Varför vill de rödgröna inte korta ned köerna med hjälp av andra aktörer trots barns och ungas behov av vård?

Siffror från januari i år visar exempelvis att Region Stockholm i högre utsträckning än Västra Götalandsregionen nådde måluppfyllelsen inom BUP vad gäller såväl utredning som behandling. I Västra Götalandsregionen fick till exempel 37,7 procent behandling inom vårdgarantins 30 dagar. Motsvarande siffra i Region Stockholm var 57,6 procent.

Alla barn och ungdomar som mår psykiskt dåligt måste få den hjälp de behöver så snart som möjligt. Vårdval skapar förutsättningar för fler aktörer att vara med och bidra till att korta köerna och stärka kvaliteten. Inte minst blir den kompetens som finns inom den privata sektorn tillgänglig för fler invånare.

Stefan Svensson (KD), andre vice ordförande operativa hälso- och sjukvårdsnämnden

Gustaf Josefson (M), ledamot operativa hälso- och sjukvårdsnämnden

Cecilia Andersson (C), ledamot operativa hälso- och sjukvårdsnämnden

Pär Lundqvist (L), ledamot operativa hälso- och sjukvårdsnämnden

Annons
Annons
Annons
Annons