Annons

Vårdmarknad löser ingenting för barn och unga med psykisk ohälsa

Vårdval är kostnadsdrivande och gör att vi förlorar kontrollen över var vårdbolagen placerar sig, skriver företrädare för den rödgröna ledningen i regionen.
Insändare • Publicerad 29 februari 2024
Detta är en insändare i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Införs vårdval får det effekter på läkarbemanningen, förvärrad kompetensbrist där det behövs och möjligheterna till vidareutbildning och forskning påverkas också negativt, skriver företrädare för den rödgröna ledningen.Foto: Fredrik Sandberg/TT

Moderaterna tillsammans med KD, L och C kommer nu med förslag om att skapa en vårdmarknad av barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), och det finns väldigt lite som pekar på att det är en bra idé.

Under de åtta år Moderaterna styrde i regionen så tilläts köerna till BUP växa och tillgängligheten försämras. Nu vill de alltså lösa de allvarliga problemen som genom att bryta loss barn- och ungdomspsykiatrin från vården och göra till en marknad med bolag som drivs av vinstintresse. Kanske sneglar de på Moderaterna i Stockholm som infört affärsområden inom 38 områden på allt ifrån palliativ vård och öron-, näs- och halssjukvård till ultraljud.

”Att skapa ett affärsområde av BUP skulle kanske ge barn och unga med lättare ohälsa kring storstäderna en större tillgänglighet.”
Annons

Affärsområden, eller så kallade vårdval, är kostnadsdrivande och gör att vi förlorar kontrollen över var vårdbolagen placerar sig. Istället etablerar de sig nästan uteslutande i storstadsområdena och inte där det nödvändigtvis behövs som mest. När kontrollen väl har släppts till de privata företagen följer alltså ett resursslöseri där pengar och personal riktas dit där bolagen kan tjäna mest pengar. Vi ser det vad gäller vårdcentraler med tilläggsuppdrag för att ta hand om ungas psykiska hälsa där de flesta etableras i Göteborgsområdet.

En uppsplittring av vården på fler aktörer är ur samhällsekonomiskt perspektiv en mycket kostsam lösning om målet är att göra vården tillgänglig för fler.

Läkarna i region Skåne har tidigare varnat för katastrofala följder då Moderaterna föreslog samma hos dem. Och inte bara de. Alla remissinstanser (både verksamheten själva och patientföreningar) som tillfrågades i region Skåne avrådde från att införa vårdval. Det var framför allt barnpsykiatrins svårast sjuka patienter och för den fortsatta utvecklingen av barn- och ungdomspsykiatrin som lyftes som största oron.

Att skapa ett affärsområde av BUP skulle kanske ge barn och unga med lättare ohälsa kring storstäderna en större tillgänglighet. Men på bekostnad av dem som behöver vård för komplexa, kroniska eller akuta svårigheter. Införs vårdval får det effekter på läkarbemanningen, förvärrad kompetensbrist där det behövs och möjligheterna till vidareutbildning och forskning påverkas också negativt.

Vi behöver ge BUP långsiktiga förutsättningar och fortsätta tillgänglighetsarbetet. Satsningen ”En väg in” som tar emot första besöken från hela regionen har haft bra resultat. Vi fortsätter satsningen på konkurrenskraftiga löner och arbetar för en stärkt samverkan med elevhälsa och andra aktörer. Det löser vi inte genom att skapa en vårdmarknad!

My Alnebratt (S), regionråd, ordförande operativ hälso- och sjukvårdsnämnd

Thony Andreasson Aderum (MP), vice ordförande Operativ hälso- och sjukvårdsnämnd

Janette Olsson (S), ordförande Strategisk hälso- och sjukvårdsnämnd

Carina Örgård (V), regionråd och vice ordförande strategisk hälso- och sjukvårdsnämnd

Annons
Annons
Annons
Annons