Annons
Nyheter

Planförslag öppnar för 15-våningshus

Flerfamiljshus med upp till 15 våningar.
Nu finns ett förslag till detaljplan som öppnar för ett nytt bostadsområde vid norra änden av Åsunden i Ulricehamn.
Nyheter • Publicerad 17 oktober 2013
Foto: Illustration: Hökerum bygg
Planen för Brinkstomten, eller Norra stranden som Hökerum byggs bostadsprojekt heter. Tre större huskroppar med vid utsikt från de övre våningarna planeras.
Planen för Brinkstomten, eller Norra stranden som Hökerum byggs bostadsprojekt heter. Tre större huskroppar med vid utsikt från de övre våningarna planeras.Foto: Illustration: Ulricehamns kommun

I vintras berättade UT om företaget Hökerum bygg ABs planer på att omvandla det gamla träindustriområdet (Brinks) vid Åsunden i Ulricehamn till bostadsområde. Tre huskroppar som vart och ett får varierande våningshöjder, sjönära läge samt brygga med möjlighet till båtplats är viktiga ingredienser i visionen.

Med det förslag till detaljplan som tagits fram av en extern konsult, öppnas för ett förverkligande av planerna.

Annons

Enligt planförslaget, som väntas bli utsänt på samråd inom kort, ska hus med upp till 15 våningar kunna byggas. Det är rejält avsteg från den inriktning som beskrivs i den fördjupade översiktsplanen. Här talas om hus med två-sex våningar höga byggnader. Planförslaget nu öppnar alltså för betydligt högre byggnader.

Men i samma andetag sägs att höga hus kan bidra till en stadsmässighet och bli ett landmärke vid den framtida knutpunkten kring resecentrum för Götalandsbanan och tillgänglighet för gående och cyklande förbättras i området.

Förslaget inrymmer ca 160 lägenheter. Utmed strandkanten skapas ett allmänt gångstråk.

Detaljplanen innebär att området omvandlas från nuvarande träindustri/handel till stadsbebyggelse med i huvudsak bostäder.

Planområdet ligger inom den stadsdel som benämns Bronäs - idéstaden. Området ingår i den fördjupade översiktsplanen för staden Ulricehamn, Växtplats Ulricehamn stad, som antogs 2008. Området beskrivs som ett stadsutvecklingsområde med flerbostadshus, kontor, handel och icke störande verksamheter.

Den aktuella fastigheten består i dag av trävaruindustri, som legat där under lång tid. En översiktlig miljöteknisk markundersökning har gjorts. Resultatet visar att det undersökta området inte är så förorenat som befarat. Vid en provpunkt är marken förorenad med alifater, där halten överskrider gällande riktvärde. Här bedöms en sanering som nödvändig.

Också de geotekniska förhållandena har undersökts. Stabiliteten bedöms som tillfredsställande och det bedöms inte föreligga risk för ras eller skred. Däremot kan större belastningsskillnader ge upphov till lokala markbrott.

Ny bebyggelse grundläggs med pålar av betong. Såväl stomme som bottenbjälklag ska utföras pålade. Pålarna behöver nå ned till 40-50 meters djup.

Christer Seldevall
Så här jobbar Ulricehamns Tidning med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.
Annons
Annons
Annons
Annons