Annons
Nyheter

Tage Carlsson

Publicerad 18 januari 2016

I Nittorps kyrka har begravningsgudstjänst hållits för Tage Carlsson, Nittorp, som avled den 30 december i en ålder av 86 år. Officiant Tomas Jarvid som höll griftetalet och speglade minnesbilder från Tages liv, varefter han förrättade överlåtelsen och sjöng begravningsbönen. Vid orgeln tjänstgjorde Nils Grönbäck och som solist med saxofon och tvärflöjt hördes Larsowe Peterson. Inledningsvis spelades Gammal fäbodpsalm och därefter Där rosor aldrig dör. Psalmerna Var jag går, i skogar, berg och dalar, Det finns djup i Herrens godhet samt Bred dina vida vingar sjöngs gemensamt. Som avslutande musikstycken hördes Jag har hört om en stad samt Tröstevisa. Utöver med vackra blommor hedrades Tage Carlssons minne med gåvor till Hjärt-Lungfonden. Kistan fördes ut på kyrkogården där makan Greta, dottern Gerd och sonen Åke med familjer, övrig släkt, vänner och grannar tog ett stilla avsked. Avslutningsvis sjöngs psalmen Härlig är jorden. Senare samlades begravningsgästerna till en minnesmåltid på Glasets Hus i Limmared. Ett minnestal hölls av vännen Sven Persson och dottern Gerd och sonen Åke tackade gästerna för närvaron. Tomas Jarvid framförde sitt och gästernas tack.

Annons
Annons
Annons
Annons