Annons
Nyheter

Kerstin Stenström

Publicerad 29 april 2016

I Dalstorps kyrka har begravningsgudstjänst hållits för Kerstin Stenström, Dalstorp, som avled 15 mars i sitt 88:e levnadsår. Som inledning på akten spelade Karl-Johan Gollnik Boeves psalm, därefter spelade Ulf Gabrielsson på saxofon Saliga visshet, Jesus är min till orgelackompanjemang. Psalmerna Som liljan på sin äng, Pris vare Gud och Min Frälsare lever sjöngs gemensamt. Officiant var Tomas Jarvid som höll griftetal utifrån bibelordet Sjung till Herrens ära... samt förrättade överlåtelsen. Karl-Johan Gollnik spelade Sänd Herre dina änglar ut av J.S. Bach och därefter läste Tomas Jarvid valda bibeltexter samt sjöng begravningsbönen. Ulf Gabrielsson spelade på saxofon Visa i Backa av G.Siljebo och som avslutande musikstycke spelades Toccata ur orgelsymfoni nr5 i F-dur av C.M. Widor. Under klockringning följde gästerna Kerstin till graven, där syster, syskonbarn med familjer, släkt, vänner, före detta arbetskamrater och grannar tog sitt sista tack och farväl. Vid minnesstunden i församlingshemmet gav kusinen Torgny Erling, syskonbarnen Eva Glemme och Agneta Glemme, Ingegerd Stenbäck, Maj Gabrielsson och Karl Johan Gollnik sina minnesbilder. Ulf och Maj Gabrielsson spelade. Tomas Jarvid framförde ett tack för minnesstunden. Förutom blommor har gåvor lämnats till Svenska Kyrkans Internationella arbete och till Läkare utan gränser.

Annons
Annons
Annons
Annons