Annons
Nyheter

Birgitta Milits

Publicerad 26 januari 2016

I Nittorps kyrka har begravningsgudstjänst hållits för Birgitta Milits, Tullinge, som avled den 5 december 2015 i en ålder av åttio år. Officiant var Tomas Jarvid som höll griftetalet och också återgav minnesbilder i ord om Birgitta Milits. Vid orgeln tjänstgjorde Jonas Båvall och som solister hördes David Norén, solosång, trumpet och piano samt Larsowe Peterson med saxofon. Inledningsvis hördes Gammal Fäbodpsalm från kyrkorgeln och därefter sjöng David Norén Ingen är ensam till Jonas Båvalls pianoackompanjemang. Psalmerna Blott en dag, Tryggare kan ingen vara samt Bred dina vida vingar sjöngs gemensamt. Efter överlåtelsen spelades Sång till Karl-Bertil Jonsson, 14 år på saxofon till pianoackompanjemang. Till stilla pianomusik tog systrarna Ingegerd, Barbro, Gudrun, Margareta och Ragnhild med familjer, övrig släkt och vänner avsked. Som avslutande musikstycken hördes Come sunday samt Amazing Grace. Utöver med vackra blommor hedrades Birgitta Milits minne med gåvor till bland annat Svenska Kyrkans internationella arbete. Efter akten i kyrkan fördes stoftet ut på kyrkogården där Birgitta Milits får sin viloplats invid maken Aleksander Milits. Efter fridlysning avslutades med psalmsång. Begravningsgästerna samlades därefter till en minnesstund i Grimsås församlingshem. Minnesbilder speglades i tal av systrarna Ragnhild Haraldsson, Ingegerd Brolycke och Barbro Sjölin, syskonbarnen Anna Haraldsson Jensen, Sverker Sjölin och Mikael Kaspersson, Bengt Kjöllerström och Marja Horn-Ranta. Tomas Jarvid framförde gästernas tack och eftermiddagen avslutades med en betraktelse och psalmsång.

Annons
Annons
Annons
Annons