Annons
Nyheter

Arne Eriksson

Publicerad 25 april 2016

I Tranemo kyrka har begravningsgudstjänst hållits för Arne Eriksson, Hagagatan, Tranemo, som avled den 27 mars i en ålder av 90 år. Gudstjänsten leddes av komminister Bo Sandberg som höll griftetalet och speglade Arnes livsvandring i personliga ordval. Efter Benny Anderssons Tröstevisa framfördes folkvisan Där rosor aldrig dör. Solist på tvärflöjt och saxofon var Larsowe Peterson och vid orgeln tjänstgjorde kyrkomusiker Jonas Båvall. Vid den blomstersmyckade kistan tog makan Elvy och sonen Jonas med familj, övrig släkt, grannar och vänner ett stilla avsked. Förutom med vackra blommor hedrades Arne Erikssons minne med gåvor till Hjärt-Lungfonden. Akten i kyrkan avslutades med musik. Först spelades Jag har hört om en stad ovan molnen varefter den amerikanska folksången Amazing Grace framfördes. Ett tack framfördes för uppslutningen i kyrkan, blommor och minnesgåvor. Vid den efterföljande minnesstunden i Tranemo församlingshem framförde representanten sitt och gästernas tack samt pålyste en stunds tystnad inför minnet, varefter stunden avslutades med psalmsång. Arne Eriksson får senare sin viloplats vid föräldragraven på Tranemo kyrkogård.

Annons
Annons
Annons
Annons