Annons
Nyheter
Det finns möjlighet att bygga 1 250 nya lägenheter i centrala Ulricehamn fram till 2030. Förtätning och ändrad användning av redan bebyggda områden ska göra detta möjligt.
Nyheter • Publicerad 28 november 2013
Hörnet Norra Kullagatan-Sturegatan. Plats för bostäder?
Hörnet Norra Kullagatan-Sturegatan. Plats för bostäder?Foto: 
Mellan Stureparken och Strandgatan. Plats för bostäder?
Mellan Stureparken och Strandgatan. Plats för bostäder?Foto: 
Västra sidan av Bogesundsgatan. Plats för bostäder?
Västra sidan av Bogesundsgatan. Plats för bostäder?Foto: 
Parken nedanför gamla prästgården. Plats för bostäder?
Parken nedanför gamla prästgården. Plats för bostäder?Foto: 
Kartan är hämtad från översiktsplaneförslaget för Ulricehamns kommun.
Kartan är hämtad från översiktsplaneförslaget för Ulricehamns kommun.Foto: 
Norr om Hotell Bogesund. Plats för bostäder?
Norr om Hotell Bogesund. Plats för bostäder?Foto: 

Om folkmängden ska öka måste det byggas nya bostäder. Var detta skulle kunna ske är en viktig del i det förslag till översiktsplan för Ulricehamns kommun, som nu ska ut på samråd. Viktig inte minst med tanke på det politiska målet 25 000 invånare år 2020.

I planförslaget har mål för antalet nya bostäder satts upp. Tidsperspektivet är år 2030, men att en ny översiktsplan kommer att gälla till dess är inte särskilt troligt. När verkligheten förändras, kommer också planen att behöva förnyas.

Annons

'"Det finns plats för fler bostäder i centrala lägen, både sammanhängande och på enstaka tomter, genom förändrad användning eller kompletterande bebyggelse." Så står det i planförslaget.

Kartan här intill anger område för stadsutveckling, det vill säga område som i dag är bebyggt med annat än bostäder. Det handlar om den nu aktuella Brinks-tomten, norr om Lekstan, och dessutom hela Baldersnäs-Bronäsområdet, från korsningen Dalgatan–gamla Boråsvägen och norrut, där det i dag finns mindre företag och en del handel. Kommunens tankar att utveckla hela denna del av staden till bostadsområde har varit kända sedan länge.

På kartan anges också möjliga lägen för ny bebyggelse i de mer centrala delarna av Ulricehamn, alltså en förtätning av befintlig bebyggelse. Här märks exempelvis tomterna på Bogeundsgatans sjösida, från Rådhuset fram till Lilla torget, och norr om Sparbankshuset ned till Lidlrondellen.

De två östra hörntomterna vid Grodparken mot Sturegatan finns med, liksom ett område norr om Hotell Bogesund. Även hotellets gård åt öster anges som möjlig för ny bebyggelse, liksom Stureparkens sjösida ned mot stationshusets norra parkering.

Området med OKQ8 och det som tidigare var bilhall skulle kunna bebyggas med bostäder, enligt planförslaget. Fastigheten där Nämndhuset ligger är sedan länge tänkt för samma ändamål, lite färskare är tanken att det som i dag är Icas parkering ska kunna användas på samma sätt liksom Vårdcentrums parkeringsplats.

Gamla UT-huset på Storgatan och den obebyggda "skomakartomten" mitt emot anges också som möjliga för bostäder, för den förstnämnda pågår planarbete med just detta syfte.

Ett område vid Sparbanksrondellen, där Lindängsvägen och Jönköpingsvägen möts, liksom ett litet område på andra sidan Jönköpingsvägen, nedanför det norra hyreshuset på Nygatan, är andra som finns med i förslaget till översiktsplan.

Några av dessa planer kommer att förverkligas, en del inte, andra kanske tillkommer. Vad som anges i en översiktsplan är inte bindande. Det är detaljplanerna som sedan, på detaljnivå, får ange var det ska byggas och hur byggnaderna ska se ut.

Kommunerna är skyldiga att upprätta översiktsplaner. Tanken är att de ska fungfera som ett övergripande styrdokument för alla kommunens verksamhetsområden. Planen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön, exempelvis hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Översiktsplanen är inte bindande.

En särskild beredning har arbetat fram förslaget till översiktsplan för Ulricehamns kommun. I går beslutade kommunstyrelsen att skicka ut den för samråd i två månader. Under den tiden går det att lämna in synpunkter på planförslaget.

Bo Högborn
Så här jobbar Ulricehamns Tidning med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.
Annons
Annons
Annons
Annons