Annons
Nyheter

Länsstyrelsen avråder från vindkraft vid Komosse

Länsstyrelsen avråder från vindkraft nära Komosse. Tvärtemot vad de styrande politikerna i Ulricehamns kommun anser.
Nyheter • Publicerad 16 januari 2013

Nu sammanställs inkomna synpunkter på förslaget till vindkraftplan för Ulricehamns kommun. Intresset har varit stort, konstaterar Christian Bruhn vid kommunens planavdelning. Drygt 100 yttranden har lämnats in under utställningstiden. Både från privatpersoner och från myndigheter.

Bakom några av de inlämnade synpunkterna står dessutom en större grupp människor. Ett exempel är Änglaalliansen, som yttrat sig över vindkraftpark vid Liared.

Annons

Vissa av yttrandena rör planförslaget i sin helhet, medan andra rör vissa specifika delar. Exempelvis rör många av synpunkterna utpekade områden vid Fänneslunda.

– Liksom i Liared är det för detta område mest kritiska synpunkter som inkommit. Människor anser att en vindkraftpark leder till förstörda naturvärden i området. För höga vindkraftverk och för många är andra invändningar. En del motsätter sig också att ”bli inringade” av vindkraftverk, säger Christian Bruhn.

Även myndigheter har yttrat sig. En av dessa, länsstyrelsen i Västra Götaland, befarar att en exploatering av utpekade områden nära Komosse kan innebära en negativ inverkan på områdets naturvärden.

Det handlar om djurlivet, framför allt de ornitologiska värdena samt områdets orördhet. ”Båda områdena och Komosses Natura 2000-område har stora värden för fågellivet. Komosse ligger endast två kilometer från område 29 och det kan i nuläget inte uteslutas att våtmarksmiljöerna hyser stora värden för Komosses fågelliv”, skriver länsstyrelsen.

För att slutligt kunna yttra sig över lämpligheten samt exploateringens storlek krävs närmare studier. Med hänsyn till riksintresse för vindbruk anser dock länsstyrelsen att områdena bör stå kvar som reservområden/utredningsområden.

Ursprungsförslaget till vindkraftplan i Ulricehamns kommun var att inte öppna för etablering av vindkraft nära Komosse. Men det har alltså ändrats i utställningsförslaget.

– Från politiskt håll har det ansetts viktigare att leva upp till behovet av förnybar energi än att bevara opåverkade områden, konstaterar Christian Bruhn.

Hur förvaltningens slutförslag kommer att se ut är långt ifrån klart. Först sent i vår väntas en färdig skrivning kunna läggas fram för politikerna.

I planförslaget anges ett skyddsavstånd till bostäder på 750 meter. Samma avstånd gäller även till alla Natura 2000-områden.

Länsstyrelsen anser dock att det inte är lämpligt at ange fasta avstånd som respektavstånd till bostäder. I stället bör avståndet styras genom att ange att bullervärdet 40 decibel ska klaras vid bostäder.

Annons

I övrigt anser länsstyrelsen att kommunen i större utsträckning bör styra etablering av vindkraft till områden i anslutning till riksväg 40.

”Erfarenheter från tidigare tillståndsprövningar visar att allmänheten uppfattar ofta det som positivt att vindkraftverk etableras längs med större vägar”, skriver länsstyrelsen.

Nyligen meddelade Energimyndigheten att man håller på med en revidering av riksintressanta områden för vindbruk. Vad detta innebär för utpekade områden i Ulricehamns kommun i nuläget oklart.

Så här jobbar Ulricehamns Tidning med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.
Annons
Annons
Annons
Annons