Annons
Nyheter

Kommunen kräver åtgärder från Taxi Ulricehamn efter fusket

Efter nyheten om att Taxi Ulricehamn straffas av Konkurrensverket för fusk vid en upphandling agerar även Ulricehamns kommun, som har ett löpande avtal om färdtjänst med bolaget.
– Vi behöver kontrollera att de vidtagit åtgärder för att det inte ska återupprepas, säger kommunens upphandlingschef.
Ulricehamn • Publicerad 25 oktober 2022 • Uppdaterad 27 oktober 2022
Upphandlingschefen i Ulricehamn kommun vill se åtgärder från Taxi Ulricehamn för att de ska få delta i en ny upphandling om kommunens färdtjänst. Detta efter att företaget ertappats med att fuska i en tidigare upphandling. Genrebild.
Upphandlingschefen i Ulricehamn kommun vill se åtgärder från Taxi Ulricehamn för att de ska få delta i en ny upphandling om kommunens färdtjänst. Detta efter att företaget ertappats med att fuska i en tidigare upphandling. Genrebild.

Som UT skrev tidigare i veckan har bland annat Taxi Ulricehamn av Konkurrensverket tilldömts att betala en konkurrensskadeavgift, efter att på ett otillåtet sätt samarbetat med ett konkurrerande taxibolag under upphandlingen av färdtjänst i Ulricehamn.

Då den nya upphandlingen aldrig gått i mål, är det fortfarande Taxi Ulricehamn som kontinuerligt förlängt sitt gamla färdtjänst-avtal med kommunen.

Annons

Kommunens upphandlingschef Tarja Pajula uppger för UT att enheten ännu inte varit i kontakt med Taxi Ulricehamn med anledning av det inträffade, men att ambitionen är att upprätta kontakt under veckan.

– Detta med konkurrensskadeavgiften är en ganska ny uppgift för oss. Men utifrån att vi har ett pågående avtal med Taxi Ulricehamn, så behöver vi ta kontakt med dem för att se att de vidtagit åtgärder för att det inte ska återupprepas.

Vad kan det vara för typ av åtgärder?

– Det kan till exempel vara att de har tagit fram en handlingsplan eller rutin för att inte samma sak ska upprepas igen och att konkurrensskadeavgift betalas i tid.

En ny upphandlingsprocess gällande kommunens färdtjänst är under förberedelse. Tills dess att ett nytt avtal är på plats sköter Taxi Ulricehamn verksamheten, enligt Tarja Pajula.

Vad händer om ni av någon anledning behöver säga upp avtalet med Taxi Ulricehamn innan en ny upphandlingsprocess är i mål?

– Där är vi inte i dag, så det är en rent hypotetisk fråga som jag inte vill spekulera i.

När kommer en ny upphandling annonseras?

– Målsättningen är att ha gjort en annonsering av upphandlingen i år, men allt kan ju hända.

Hur ser ni på Taxi Ulricehamn som anbudsgivare i en kommande upphandling, i ljuset av det som hänt?

Annons

– I Lagen om offentlig upphandling finns tydliga regler att följa. Gällande en annonserad upphandling kan alla leverantörer som finns på marknaden att delta. Vid bedömning av inkomna anbud används både obligatoriska och frivilliga uteslutningsgrunder. Avseende obligatoriska uteslutningsgrunder får inte leverantören eller dess företrädare vara dömd för vissa brott såsom bestickning, terroristbrott och människohandel.

– De obligatoriska uteslutningsgrunderna är inte aktuella i det här fallet. De frivilliga råder vi i kommunen mer själva över. Men Taxi Ulricehamn kan tillåtas delta i en kommande upphandling om de till exempel vidtar en självsanering, vilket kan innebära att betala sina böter eller göra konkreta åtgärder för att det begångna felet inte ska återupprepas, förklarar Tarja Pajula.

Upphandlingsprocessen avbröts vid ett tillfälle på grund av för få anbud och därmed bristande konkurrens. Vad talar för att fler taxibolag är intresserade nästa gång?

– Det är svårt att säga. Ulricehamn är en geografiskt stor kommun vilket försvårar när det kommer till intresset. Men man kan alltid hoppas att det kommer fler anbudsgivare.

Fakta

Uteslutning från offentlig upphandling

Obligatoriska uteslutningsgrunder

Upphandlande myndigheter är skyldiga att utesluta leverantörer som är dömda för vissa allvarliga brott. Detsamma gäller om den som dömts för brottet är en företrädare för leverantören. Domen måste ha vunnit laga kraft. De brott som ska medföra uteslutning är vissa fall av:

• Organiserad brottslighet, mutbrott (bestickning), bedrägeri, penningtvätt, finansiering av terrorism, terroristbrott, människohandel

• Det finns även en möjlighet att utesluta en leverantör som inte har fullgjort sina skyldigheter vad gäller betalning av skatter eller socialförsäkringsavgifter

Frivilliga uteslutningsgrunder

• Det finns också ett antal situationer där den upphandlande myndigheten får, men inte måste, utesluta en leverantör som gjort sig skyldig till vissa tidigare fel och brister. Detta kallas ofta för frivilliga uteslutningsgrunder. Till exempel får en leverantör som tidigare mer allvarligt brustit vid utförandet av ett offentligt kontrakt uteslutas.

• En upphandlande myndighet får inte låta en händelse som utgör ett sådant missförhållande ligga till grund för uteslutning om händelsen skett för mer än tre år sedan, räknat från tidpunkten för beslut om uteslutning.

• En leverantör kan även uteslutas på grund av omständigheter som har att göra med den aktuella upphandlingen.

Undantag

En leverantör som är föremål för en uteslutningsgrund kan ändå få rätt att delta i upphandlingen om leverantören vidtagit olika åtgärder (vilket brukar kallas ”självsanering”). Sådana åtgärder kan bestå i att leverantören samarbetat med myndigheter, betalat eventuella böter eller sanktionsavgifter och vidtagit konkreta åtgärder för att felet inte ska upprepas.

Källa: Upphandlingsmyndigheten

Jens AugustinssonSkicka e-post
Så här jobbar Ulricehamns Tidning med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.
Annons
Annons
Annons
Annons