Annons
Nyheter

Klibbal sätter käppar i golfplaner

Åsundsholms Golf vill ta ner tio träd för att anlägga ett golfhål.
Men ett sådant ingrepp är inte förenligt med vare sig gällande detaljplan eller miljölagstiftning, anser kommunekologen.
Nyheter • Publicerad 13 januari 2012

Det är hål nummer 12 som saken gäller. Som en del i en blivande 18-hålsbana vill Åsundsholms golf AB fälla cirka tio träd i en dunge, bestående av klibbal.

Genom att fälla träden skapas en passage så att bana nummer tolv kan anläggas på det sätt som golfbolaget vill.

Annons

Trädfällningen är av största vikt för att få till en attraktiv och komplett golfbana, anser Martin Gunnardo, som företräder Åsundsholms golf AB.

- Intresset att ta ner de aktuella träden måste anses väga betydligt tyngre än intresset av att bevara dessa 8-10 träd, skriver Martin Gunnardo till Ulricehamns kommun.

Den 17 januari ska golfbolagets ansökan om marklov för nedtagning av träd behandlas i miljö- och byggnämnden.

Inför nämndens beslut har kommunekolog Peter Wredin tagit fram underlag. Hans sammanfattande bedömning är att marklov inte bör ges. Flera tungt vägande skäl talar för ett avslag, enligt Peter Wredin.

– En trädfällning av naturvärdesträd skadar naturvärden påtagligt i en nyckelbiotop inom ett riksintresse för naturvården. Åtgärden strider dessutom mot intentionerna i detaljplanen.

Mot denna bakgrund finns det enligt Peter Wredin ingen möjlighet att medge trädfällning utan att åsidosätta bestämmelserna i paragraf 3:6 i miljöbalken.

– Om trädfällning beviljas har jag svårt att se något annat exempel där miljöbalken paragraf 3:6 kan tillämpas med ett avslag. Detta innebär således ett grov åsidosättande av lagstiftningen, anser Peter Wredin.

Enligt Peter Wredin är frågan komplex. Det handlar inte enbart om tio träd i en dunge.

– Frågan måste sättas in i sitt sammanhang, Gällande detaljplan för golfbanan genomfördes inom riksintresse för naturvård. I planen sägs att träddungen ska bevaras.

Det är dungen som representerar naturvärdet. Att då fälla träden urholkar detta värde, enligt Peter Wredin.

Annons

Till saken hör att dungen är utpekad som nyckelbiotop av skogsstyrelsen.

Det är inte första gången som naturvärden ställs mot planer på idrottsanläggningar.

Då Lassalyckans idrottsanläggning i Ulricehamn skulle projekteras, fick ett första förslag till placering ändras till följd av de naturvärden som fanns representerade i det aktuella området.

Här var det fråga om blandad lövskog, bland annat med inslag av klibbal, som beskrevs som naturvårdsobjekt. Förslaget till placering ändrades till följd av detta.

Även i det nu aktuella fallet är en flytt möjlig för att tillvara såväl naturintressen som den sökandes intresse, enligt Peter Wredin. I underlaget pekas på möjligheten att flytta hålet, som ett enkelt sätt att lösa situationen.

– Det är en förutsättning i planen för golfbanan att dungen inte påverkas genom trädfällning. Sålunda har sökanden planerat sin bana fel eller tagit en kalkylerad risk med att inte anpassa banan, säger Peter Wredin.

Men att korta det aktuella skulle få orimliga konsekvenser, replikerar Martin Gunnardo.

Det påverkar säkerheten. Dessutom ökar gångavståndet mellan olika hål i området.

– Oavsett var greenen placeras måste vi igenom aldungen. Det gäller såväl golfare som maskiner. Det krävs alltså att en väg byggs genom dungen om inte marklov medges, anser Martin Gunnardo.

Klibbal kan bli 300 år gammal, cirka fem meter i omkrets och 29 m hög.

Veden är mjuk och lätt samt rötbeständig under vatten. Används till trätofflor, modellsnickerier samt vid rökning av livsmedel. Träkol från klibbal är utmärkt råvara vid kruttillverkning.

Är vårt enda lövträd som bär kottar.

Skott, knoppar och blad är klibbiga. Eftersom bladen fälls gröna bildas god mylla.

Alkärren är mycket värdefulla för många växter och djur.

Kräver jämn, gärna riklig fuktighet med god näringstillgång men trivs ej i djup torvmark. Har stort ljusbehov.

Har kraftigt utbildade sidorötter. De korallika rotknölarna innehåller en strålsvamp som binder luftens kväve åt trädet.

(Källa: Skogssverige.se)

Så här jobbar Ulricehamns Tidning med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.
Annons
Annons
Annons
Annons