Annons
Nyheter

Henrik Erickson: Henrik Erickson: Ett maratonlopp för demokratins hjältar

Budgetdebatten är lite av julafton för kommunens politiker. Ett gäng vars beslut ska nagelfaras och granskas. Ett gäng som också ska hyllas.
Henrik EricksonSkicka e-post
Krönika • Publicerad 20 november 2021
Henrik Erickson
Detta är en personligt skriven text i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Sju timmars debatt. Det blev en maratondag för de kommunpolitiska hjältarna vid budgetdebatten i torsdags.
Sju timmars debatt. Det blev en maratondag för de kommunpolitiska hjältarna vid budgetdebatten i torsdags.Foto: Pernilla Rudenwall

De ska vara 49 stycken. En stol står dock tom under innevarande mandatperiod och under budgetdebatten noterades ytterligare någon enstaka frånvaro. Det är 57 procent män och 43 procent kvinnor i Ulricehamns kommunfullmäktige. 33 procent av ledamöterna är över 60 år. 16 procent är under 38 år.

Den här samlingen människor gör ett hästjobb för ett bättre Ulricehamn. Det politiska fotarbetet i en kommun är mycket mer än att sitta av ett fullmäktigemöte en gång i månaden. Politik ska skapas, möten ska hållas, material ska läsas in, uppdrag ska genomföras och det utan att du blir stort ekonomiskt belönad.

Annons

På UT är vi stolta över vårt granskande öga på politiska beslut i kommunen. Tidningen har höga ambitioner med att granska makten och lyfta på stenar för medborgarnas bästa. I det arbetet blåser det ibland kring politiker – det går att ha full förståelse för att det är en jobbig sida av uppdraget.

Ögat på politiken finns för ulricehamnarnas skull. Politikerna arbetar för våra skattepengar och fördelning av våra skattemedel är deras huvuduppdrag. Kulmen på det arbetet var budgetbeslutet i fullmäktige i torsdags.

Budgetdebatten är livgivande eftersom det är en av få gånger på året då många olika politiker gästar talarstolen. De flesta av partierna delar på talaruppdraget för att belysa sin egen inställning och sin politik. Sammantaget blir det en manifestation för bredden i den representativa demokratin.

På den här sidan har enskilda politiker ifrågasatts, partier har ställts mot väggen och för inte så länge sedan slogs det fast att Sd:s lista i Ulricehamn var för svag för att partiet ska kunna växa. Som chefredaktör med ett särskilt öga på politiken i kommunen ingår det i rollen att opinionsbilda och vara tidningens röst.

Att ibland vara kritisk innebär inte att det är omöjligt att hylla de personer som väljer att engagera sig politiskt. Sd:s ledamöter i fullmäktige är lika mycket föremål för den hyllningen som övriga partiers ledamöter.

Sveriges representativa demokrati är beroende av människor som engagerar sig. Finns det ingen att rösta på blir det inte mycket till demokrati. Det här gäller i frågor som staten hanterar för hela Sverige, på regional nivå för kultur, kollektivtrafik och vård samt på kommunal nivå med de nära vardagsfrågorna.

I kommunens ansvarsportfölj finns bland annat skolor, förskolor och bibliotek, hemtjänst för äldre och försörjningsstöd till dem som behöver. De ska också se till att det finns räddningstjänst och renhållning, de ska planera för gator, bostäder, vatten och elektricitet.

Sett till Sverige i stort så är rekryteringen till lokalpolitiken en utmaning. Över en fjärdedel av landets kommunpolitiker är över 65 år. I stort sett alla partier uppger att det blir allt svårare med nyrekrytering av unga intresserade.

”Sett till Sverige i stort så är rekryteringen till lokalpolitiken en utmaning. Över en fjärdedel av landets kommunpolitiker är över 65 år.”

Flera utredningar, bland annat en med regeringen som uppdragsgivare, slår fast att de unga vuxna är lika samhällsengagerade idag som för 30 år sedan. De politiska partierna ses dock inte som den självklara arenan för att kanalisera ett engagemang.

Tidningen Dagens samhälle hade i oktober en artikel i ämnet. Tidningen noterar att kommuner nu börjar anpassa sina organisationer så att det krävs färre personer med politiska uppdrag i exempelvis styrelser och nämnder. Ett problem enligt många då det är en del av den politiska trappstegen som förbereder för tyngre uppdrag framöver.

Annons

I Ulricehamn är politiken vital och partierna själva målar ingen krisstämpel i grälla färger. I budgetdebatten var minst hälften av fullmäktiges ledamöter i talarstolen. Det efter många timmars förberedelse med att skapa politik och och skuggbudgetar som de alla visste skulle bli nedröstade.

Tack för er insats för ett bättre Ulricehamn.

Annons
Annons
Annons
Annons