Från svek till framtidstro – så blev Lockryd ett av Sjuhärads viktigaste projekt
Vid första anblick finns här egentligen ingenting. Men hos visionärerna finns en dröm om tusen nya jobb.
Trots att historien kantats av svek så har en framtidstro vuxit fram och en anda att aldrig ge upp. Nu kämpar så väl Svenljunga som Borås för att området längs 27:an ska få en batterifabrik.
Det här är berättelsen om hur lilla Lockryd hamnade i fokus för hela Sjuhärad.
– Det här är vår chans att definiera oss själva, säger näringlivsstrategen Fredrik Dahl.