Nyheter

Beklämmande folkligt uppror

Stänga en fritidsgård några månader ska man inte göra ostraffat. Trots att det görs för att klara mottagandet av barn som flytt undan krig och död. Det är beklämmande.
Bo Högborn
Publicerad 28 november 2015