Annons
Insändare

Torskförbud viktigt steg för Östersjön

Den 23 juli beslutade EU-kommissionen för första gången att förbjuda kommersiellt fiske av torsk i södra Östersjön.
Publicerad 7 augusti 2019
Detta är en insändare i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Fisk Torsk Fiske
Fisk Torsk FiskeFoto: Mattias Pettersson

Orsaken är att minska hotet mot det östra beståndet av torsk i Östersjön. Det är ett drastiskt men nödvändigt beslut baserat på vetenskapliga råd från Internationella havsforskningsrådet (ICES)

Jag anser det är nödvändigt om än olyckligt att vi som mänsklighet har överutnyttjat våra naturtillgångar i Östersjön och allvarligt skadat våra ekosystem och arters överlevnad.

Annons

Miljöpartiet och EU:s gröna grupp (EGP) har varit drivande för att skärpa EU:s roll för hållbart fiske.

Beslutet är en viktig del i omställning för hållbara och mer småskaligt fiske. Det här är ett konkret exempel där den gröna gruppens arbete ger effekt, man skall inte kunna köpa sig fri från hållbarhetsansvar oavsett bransch.

Fisk är ett viktigt livsmedel och vildfångad fisk har fördelar jämfört med odlad energikrävande fisk med övergödningsproblematik. Förutsättning för att kunna äta viltfångad fisk är att vi gemensamt hushållar med de bestånd som finns.

Levande kustsamhällen och livskraftig fiskerinäring har varit ett viktigt perspektiv i beslutet från EU, vilket framgår av tidigare beslut där förbud av fartyg över 12 meter inte får använda maskstorlek 90 mm eller större. De får inte heller använda bottenlinor eller långrevar i större delen av det område som berörs av det nya nödstoppet.

Vissa undantag gäller för det småskaliga kustnära fisket, och fritidsfisket påverkas inte alls. Det är en viktig signal då det industriella fisket med internationella och nationella trålare har gjort stora överuttag över stora geografiska området som slår undan benen för lokalt balanserat fiske.

Akko Karlsson (MP)

Annons
Annons
Annons
Annons