Annons
Insändare

Insändare/S: Omsorgen om äldre prioriterad fråga

Ulricehamns kommun har en äldreomsorg att vara stolt över. Omsorgstagarna visar i enkätundersökningar att de är mycket nöjda med den service och omvårdnad som ges.
Publicerad 1 september 2018
Detta är en insändare i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Fria bussresor för alla över 65 år finns med bland Socialdemokraternas vallöften.
Fria bussresor för alla över 65 år finns med bland Socialdemokraternas vallöften.Foto: Hasse Holmberg/TT

När det gäller antalet personal som en person med hemtjänst möter under en tvåveckorsperiod ligger Ulricehamn mycket lågt. Under 2017 har vi kunnat erbjuda äldre en fixartjänst samt gratis bussresor för personer som är 75 år och äldre.

Bra välfärd skapar trygghet. Kommunal verksamhet ska genom god kundnöjdhet och hög kontinuitet vara det självklara vårdvalet för alla som behöver välfärdens omsorg. Kvaliteten i omsorgen ska hålla en hög nivå, den ska vara likvärdig och tillgänglig för alla. Skattefinansierad verksamhet ska drivas i kommunal regi.

Annons

Behov finns att skapa trivsamma boenden för äldre. Planeringen för ett nytt vård- och omsorgsboende i Gällstad är igång. Ulricehamns kommun ska även verka för byggandet av ”mellanboende” dit man kan flytta från det egna hemmet innan det är dags för ett vård- och omsorgsboende.

Vi vill utveckla omsorgen ytterligare, bland annat genom att äldre ska kunna beviljas begränsad hemtjänst utan behovsbedömning.

Vi vill utöka möjligheterna till fria bussresor för äldre. Ulricehamns kommun ska erbjuda seniorkort för fria bussresor inom kommunen från 65 år.

Vårt mål är en jämlik och jämställd äldreomsorg med hög kvalitet. Vi vill bygga Ulricehamn ännu starkare och tryggare.

Inga-Kersti Skarland. Leif Dahl, Catharina Ståhl Lind

kandidater till kommunfullmäktige för S

Annons
Annons
Annons
Annons