Annons
Insändare

Insändare/M: Debatten om simhallen en icke-fråga

I förra veckan skrev S-ledningen en debattartikel om sin syn om läget i Ulricehamn och på utmaningarna framåt. Tidningens debattredaktion valde att bildsätta och fokusera kring S-målsättningen att sim- och sporthallen fortsatt skall vara kvar i kommunal drift.
Publicerad 30 augusti 2018
Detta är en insändare i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Fullmäktige har beslutat att simhallen ska fortsätta att vara kommunal, den debatt som Nya Ulricehamn dragit igång är därför en icke-fråga, skriver oppositionsrådet Roger Wilhelmsson (arkivbild).
Fullmäktige har beslutat att simhallen ska fortsätta att vara kommunal, den debatt som Nya Ulricehamn dragit igång är därför en icke-fråga, skriver oppositionsrådet Roger Wilhelmsson (arkivbild).

Detta triggade det lokala partiet Nya Ulricehamn (NU) upp på debattbanan. Partiet delar S uppfattning, men vill samtidigt utöka verksamheten. Eftersom jag är orsak till debatten är det nog på sin plats att reda ut begreppen, för egentligen är det en icke-fråga och en påhittad konflikt.

Behovet av en upprustning av simhallen är stort och diskussionerna om hur en upprustning skall gå till, vilka behoven är och vilken ambitionsnivå Ulricehamn skall ha har pågått länge. Det fanns många önskemål om hur en om- och tillbyggnad skulle se ut och önskelistan blev allt längre.

Annons

Samtidigt ser man att Ulricehamns kommun växer och med det också behovet av olika investeringar i nya skolor, förskolor, olika former av boenden, kulturhus/bibliotek med mera. Det finns också stora behov av underhållsinvesteringar, där sim- och sporthallen kanske utgör den största enskilda investeringsposten. Det samlade investeringsbehovet passerar miljardstrecket.

I denna situation möter jag på en mässa en av riksbyggarna som tillsammans med ett förvaltningsbolag har tagit fram ett koncept på hur man kan effektivt driva och förädla just simhallar.

De beskrev två S-styrda kommuner som för att frigöra pengar till kärnverksamheter som skola, vård och omsorg gjort så kallade funktionsupphandlingar av simhallar. Man har där gått ut och köpt upp tjänsten ”simhall” och med det har kommuninvånarna fått tillgång till anläggningar med fler funktioner och tjänster än vad kommunen skulle kunnat genomföra.

När nu önskelistan här hemma växte, och man var tvungen att prioritera bort, skrev jag en motion om att Ulricehamn skulle studera och pröva en funktionsupphandling. Syftet var primärt inte att privatisera utan att ta till sig proffs på simhallar som kunde ge ulricehamnarna nya och förbättrade tjänster ihop med simhallen. Exempel kan vara gym, vattenlek, spa, restaurang och annan idrott.

Motionen behandlades av fullmäktige före sommaren och avslogs då. Simhallen skulle fortsatt vara kommunal. Frågan är med andra ord demokratiskt avgjord och avslutad.

Andra frågetecken kommer emellertid upp och det är att NU i sitt program vill utveckla simhallen med nya funktioner och längre öppethållande. Samtidigt vill man att ett besök inte kostar mer och man vill sänka kostnaden för pensionärer.

Här går det bara inte ihop. Uppenbarligen skall finansieringen ske med ett ökat skatteuttag.

Den som fortsatt orkar läsa i NU:s program på temat ”Allt till alla” inser att det inte är den enda punkten som kommer att kräva många kronor högre kommunalskatt. NU kommer bryskt att tvingas lära sig att prioritera.

Men som sagt. Frågan om en kommunal simhall är avgjord och därmed är debatten en icke-fråga. Det som just nu pågår är att man speglar en fiktiv konflikt kring något som inte finns.

Roger Wilhelmsson (M)

oppositionsråd

Annons
Annons
Annons
Annons