Annons
Insändare

Insändare/L: Vartenda barn ska ges chansen att lyckas

I valet på söndag röstar vi på personer både till riksdagen, regionfullmäktige (landstinget) och Ulricehamns kommunfullmäktige. Alla har ansvar för skolan.
Publicerad 8 september 2018
Detta är en insändare i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Politiker på alla nivåer har ett ansvar för skolan, skriver företrädare för Liberalerna i Ulricehamn. (Bilden har inget direkt samband med innehållet i artikeln.)
Politiker på alla nivåer har ett ansvar för skolan, skriver företrädare för Liberalerna i Ulricehamn. (Bilden har inget direkt samband med innehållet i artikeln.)Foto: Jonas Ekströmer/TT

På riksnivå har Liberalerna presenterat förslag om att tillsätta 18 000 lärarassistenter, så att lärarna kan få ägna mer tid åt undervisning, att elever som inte klarar svenska och matematik under lågstadietiden ska, med automatik, ha rätt till extra lektioner, läxhjälp och speciallärarhjälp, att särskilda undervisningsgrupper ska erbjudas dem som har inlärningssvårigheter eller utåtagerande beteende, att spetsutbildningar ska finnas för specialintresserade elever redan i grundskolan, att nationella prov ska rättas centralt, att statligt reglerade karriärvägar ska finnas för såväl lärare som rektorer.

Detta är ett axplock ur Liberalernas skolpolitiska program.

Annons

Västra Götalandsregionens huvudansvar är sjukvården. I Liberalernas regionprogram betonas att vi måste bli bättre på att behandla barn och unga, speciellt dem som drabbats av psykisk ohälsa, och att det sker utan väntetid.

På varje vårdcentral ska finnas psykologstöd. Resurser ska säkerställas som svarar mot ungas behov, inte minst för dem som drabbats av ätstörningar, för unga som fått en psykiatrisk diagnos, för de barn som är i behov av neuropsykiatriska utredningar och för unga personer med självskadebeteende eller som lever med suicidtankar.

Det finns ett mycket starkt samband mellan hur väl ett barn lyckas i skolan och barnets hälsa som vuxen och möjlighet till ett gott liv. Barnets skola och skolhälsovård tillsammans med den medicinska och psykiatriska vården har ett gemensamt ansvar för att skapa förutsättningar för att vartenda barn ska må bra och lyckas. Att ingripa tidigt vid sviktande skolresultat är något av det viktigaste vi kan göra för att förbättra hälsan och den sociala situationen för barn och unga.

I Liberalernas kommunalpolitiska handlingsprogram har vi flera förslag på hur samverkan mellan hemmen och skolan ska förstärkas, hur kontakterna mellan skolan och näringslivet ska öka så att behovet av kompetent arbetskraft till våra företag kan tillgodoses på lång sikt, och hur Liberalernas förslag på statlig och regional nivå kan omsättas i vår kommunala vardag.

För att vartenda barn ska ges chansen att lyckas krävs att politiker tar ansvar för skolan på alla nivåer i samhället. Det gör Liberalerna i Ulricehamn.

Adela Carlsson, Roland Eriksson, Birgit Andersson, Iréen Wolter, Torbjörn Brandhill, Peder Danesved, Martin Brandhill, Gulli Håkanson

kandidater (L) till Riksdag/Regionfullmäktige/Kommunfullmäktige

Annons
Annons
Annons
Annons