Annons
Insändare

Insändare/L: Så vill vi utveckla integrationsarbetet

Liberalerna står för en politik som skapar möjligheter och ställer krav. Vi utgår från allas möjlighet och eget ansvar.
Publicerad 6 september 2018
Detta är en insändare i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Höstterminen 2017 testade SFI-utbildningen i Lessebo (bilden) ett nytt arbetssätt som grundar sig i individanpassad undervisning till de elever som tidigare aldrig eller väldigt lite gått i skolan. Även Liberalerna i Ulricehamns kommun vill se en mer individanpassad undervisning.
Höstterminen 2017 testade SFI-utbildningen i Lessebo (bilden) ett nytt arbetssätt som grundar sig i individanpassad undervisning till de elever som tidigare aldrig eller väldigt lite gått i skolan. Även Liberalerna i Ulricehamns kommun vill se en mer individanpassad undervisning.Foto: Alessandro Nilsson

Invandring har berikat Sverige genom århundraden, och vi vill att det ska fortsätta vara så. Då måste invandringen bli mer än en resa över gränsen: Nya svenskar ska släppas in i Sverige på riktigt, lära sig svenska språket, jobba och bli en del av ett Sverige som växer och utvecklas. Därför bejakar vi följande utvecklingar:

På initiativ från Liberalerna tillsattes en tillfällig beredning som tog fram en strategi för integrationsarbetet i Ulricehamns kommun. Fyra fokusområden pekades ut – boende, arbete, utbildning samt kultur och fritid. Strategin behöver följas upp med en handlingsplan som tar utgångspunkt i fokusområdena boende, arbete, utbildning samt kultur och fritid.

Annons

Ulricehamns kommun behöver bli bättre på att tillvarata de resurser och engagemang som finns hos civilsamhället. En volontärsamordnare med särskilt fokus på integration ska ingå i kommunens stöd till civilsamhället. Genom samverkan med föreningar och frivilligorganisationer kan man bredda utbudet för mottagaren för att skapa mervärde vilket ger ett brett integrationsarbete för hela kommunen. Att samla kommunens arbete för och med föreningar i en gemensam samverkan med berörda sektorer skulle innebära tydlighet för kommunen, mindre dubbelarbete och effektivare kontakter.

Integration är en sektorsöverskridande fråga som arbetas med i sektor Service, sektor Lärande, sektor Välfärd och sektor Miljö och samhällsbyggnad. En integrationssamordnare skulle effektivisera integrationsarbetet i kommunen genom att bland annat motverka parallella processer.

Ulricehamns kommun behöver se över behovet av olika mötesplatser. Vilka efterfrågas från verksamheter i kommunen och vilka mötesplatser kan användas på orter runt centralorten. En central för anhörigstöd, frivilligarbete och kommunal service skulle till exempel kunna innebära flera fördelar.

SFI-undervisningen måste individanpassas än mer utifrån varje individs kunskaper och förutsättningar. Det är orimligt att blanda akademiker och analfabeter i SFI-kurserna. Att kunna plugga SFI på kvällar, helger och under sommaren för att kunna kombinera med föräldraledighet eller jobb vore viktigt.

Erbjud yrkessvenska kopplat till det lokala näringslivet. Initiativ där företag tillsammans med kommunen ser till att anställda kan plugga enkel yrkessvenska på arbetsplatsen.

Kurser i svenska för föräldralediga inom ramen för den öppna förskolan skulle framförallt förbättra kvinnors språkutveckling.

Vi utgår från allas möjligheter och eget ansvar. Den som vill få samhällets ekonomiska stöd måste också lära sig svenska, utbilda sig och ta ett jobb. Fler kvinnor måste komma i jobb och lära sig svenska.

Inga offentliga medel ska gå till odemokratiska organisationer eller föreningar som motverkar integration och jämställdhet.

Ulricehamns kommun behöver ha goda kontakter med näringslivet. Arbetet med att få till språkpraktikplatser kräver en goda kontakter med näringslivet. Språkpraktikplatser ger nyanlända viktiga kontakter, man utvecklar språkkunskaper och man får en fot in på arbetsmarknaden.

Torbjörn S. Brandhill

fyra på Liberalernas lista till kommunfullmäktige i Ulricehamn

Annons
Annons
Annons
Annons