Annons
Insändare

Insändare/KD: Låt staten ta över sjukvården

Sjukvården har i dag ett antal problem som vi måste lösa. Ett av dessa problem är att bostadsadressen avgör sannolikheten att överleva en sjukdom.
Publicerad 6 september 2018
Detta är en insändare i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Låt staten ta över ansvaret för sjukvården från landsting och regioner. Det skulle ge en trygg och likvärdig vård i hela Sverige, skriver Valéria Kant (KD).
Låt staten ta över ansvaret för sjukvården från landsting och regioner. Det skulle ge en trygg och likvärdig vård i hela Sverige, skriver Valéria Kant (KD).Foto: Andreas Carlsson

I en region kan en patient räkna med en viss tillgänglighet och ett visst behandlingsresultat. I en annan region hade samma patient fått en helt annan väntetid och i värsta fall ett annat behandlingsresultat.

I Västra Götalandsregionen har Kristdemokraterna och de övriga styrande partierna under de tre senaste åren tillfört 6,5 miljarder kronor till sjukvården. Viktiga satsningar har gjorts för att öka tillgängligheten till vården, korta köerna och förbättra psykiatrin. Det är förstås väldigt bra, men att fortsätta arbeta i detta uppsplittrade mycket gamla system håller inte i längden.

Annons

Sjukvårdspersonalen runtom i landet - som läkare, undersköterskor och ambulanspersonal - gör varje dag ett fantastiskt arbete för att göra vården så bra som möjligt. Likaså gör många regionala sjukvårdspolitiker sitt yttersta för att skapa förutsättningar för att vi ska ha bästa tänkbara sjukvård.

Valéria Kant (KD).
Valéria Kant (KD).Foto: Lennart Magnusson/BT

Det är inte detta som är problemet. Problemet är att de alla tvingas arbeta i ett förlegat system. Kristdemokraternas lösning är att staten tar över ansvaret för sjukvården från regionerna och landstingen. På så vis skapar vi förutsättningar för att säkra en trygg och likvärdig vård av hög kvalitet i såväl Sjuhäradsbygden som i övriga delar av Västra Götaland och Sverige.

Utöver sjukvård hanterar regionerna och landstingen framför allt regional utveckling och kollektivtrafik. När sjukvårdsansvaret flyttas kommer det inte att vara ändamålsenligt att behålla regionerna och landstingen i sin nuvarande form för att hantera enbart dessa frågor.

Men detta löser förstås inte alla problem i vården. Mycket mer behöver göras. Kristdemokraterna vill bland annat satsa på primärvården. Den som är sjuk måste kunna få möta en läkare senast nästkommande dag. Vårdcentraler och jourläkarmottagningar ska ha öppet kvällar och helger och kunna göra mer saker. På så vis avlastas de nu hårt ansatta akutmottagningarna och väntetiderna där blir kortare. Vi vill ha en trygg vård nära dig.

Vårdköerna i Sverige är i dag dubbelt så långa som de var för fyra år sedan. När Kristdemokraterna senast satt vid regeringsmakten kortade vi vårdköerna kraftigt genom särskilt riktade pengar till detta. Vi har lyckats kapa köerna förut, och kommer att kunna göra det igen. Du ska kunna lita på vården.

Valéria Kant (KD)

regionpolitiker

Annons
Annons
Annons
Annons