Insändare

Insändare: Politiker - var finns landsbygdsperspektivet?

I tisdags hölls föräldramötet angående Lingontuvans fritids flytt/nedläggning i Gällstad skola. Mötet var, som vi förstår det, tänkt som föräldradialogen i förvaltningens arbete med idén om flytten/nedläggningen. En dialog som nu genomfördes, i slutskedet av arbetsprocessen.
Foto: Christer Seldevall