Insändare

Insändare: Orimliga konsekvenser av nära vindkraft

Naturligtvis har Bo Högborn rätt i princip (UT 6/3) – att samhällets intressen ibland får stå över den enskildes. Men den enskildes olägenhet måste då vara rimlig i förhållande till samhällsnyttan.
Foto: Marie Haglund