Annons
Insändare

Insändare: Liberalerna inte alltid så miljövänliga

I UT 11 augusti finns en insändare från liberalen Roland Eriksson med rubriken ”Så vill vi utveckla det hållbara samhället.” Det finns många punkter där som är viktiga och vi är glada över att även Liberalerna tänkt om när det gäller flera miljöfrågor.
Publicerad 23 augusti 2018
Detta är en insändare i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Liberalerna har inte alltid varit så miljövänliga, bland annat röstade partiet mot en MP-motion där det föreslogs att villaägare skulle få sätta solceller på sitt tak utan bygglov och avgifter, skriver Arne Fransson (MP).
Liberalerna har inte alltid varit så miljövänliga, bland annat röstade partiet mot en MP-motion där det föreslogs att villaägare skulle få sätta solceller på sitt tak utan bygglov och avgifter, skriver Arne Fransson (MP).Foto: Jan Pettersson

Jag vill nämna ett par områden där partiet tidigare visat ett mindre bra miljöengagemang.

När jag för minst fem år sedan motionerade om att de kommuninvånare som önskade sätta upp solceller på sitt villatak skulle kunna göra det utan bygglov och avgifter. Det blev i Kommunfullmäktige ett rungande nej från bland andra Liberalerna (på den tiden folkpartiet) och de flesta av de andra partierna.

Annons

Från den 1 augusti i år har det i riksdagen beslutats att inga bygglov behövs och därmed inga avgifter ska tas ut, så nu är det helt klart oavsett vad partier i Ulricehamns kommun säger.

Roland Eriksson beskriver att han är positiv till att kommunen installerar solceller. Bra! När det gäller kommunala fastigheter beslutades redan 2007 efter en motion från mig att kommunen och kommunens bolag ska alltid överväga att installera solceller vid om- och nybyggnad.

Nu, efter mer än tio år, har det börjat hända saker. Stubo har bland annat installerat solceller vid Solrosens äldreboende. Vi vill påstå att har MP har varit ”Stigfinnaren” när det gäller solceller i kommunen och vi ser fram emot att kommunen installerar en solcellspark vid återvinningscentralen i Övreskog, vilket vi föreslagit i en motion från 2014.. Vi tänker fortsätta med att vara ”Stigfinnaren” och arbeta för att Ulricehamn ska bli den främsta miljökommunen i Sverige.

I november 2013 lämnade vi in en motion med rubriken ”Klimatplan för 100 procent förnybar energi i Ulricehamn”. Där föreslog vi bland annat att kommunen antar målet om 100 procent förnybart för all energi i kommunens verksamheter samt att en klimatplan tas fram.

Denna motion kom upp till Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige i februari 2016. Liberalerna röstade ner denna motion i KS tillsammans med S, M, SD, KD och V.

Liberalerna röstade i april samma år ner en motion med rubriken ”Motion angående miljöarbete och strategier i Ulricehamn kommun”. I motionen föreslogs bland annat att miljöstrategtjänsten skulle återinrättas. Liberalerna (Folkpartiet) var med om att skrota den tjänsten, då partiet regerade med allianspartierna C, M och KD i kommunen 2012.

Från augusti 2017 har kommunen efter många om och men anställt en miljöstrateg i samband att en miljöberedning arbetade fram strategier. Jag var beredningsledare i denna beredning och ett förslag till strategier lämnades in till KF i oktober 2017.

Vi i Miljöpartiet säger till Roland Eriksson och Liberalerna: Välkomna! Vi ser fram emot ert nyvaknade miljöengagemang och hoppas på närmare samarbete i miljö-och klimatfrågorna under nästa mandatperiod. Vi hoppas att ni ställer upp aktivt för miljöberedningens förslag.

Arne Fransson

gruppledare MP

Annons
Annons
Annons
Annons