Annons
Insändare

Insändare: Eriksson (L) tar inte till sig fakta

Replik till Roland Eriksson (L), UT 1/9.
Publicerad 4 september 2018
Detta är en insändare i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Roland Eriksson (L) tar inte till sig fakta och tar inte människors oro på allvar, skriver Åsa Odén.Foto: Johan Nilsson / TT

Låt oss först klargöra att den gällande och demokratiskt fastställda vindkraftsplanen talar emot en vindkraftsetablering i området Boarp/Stigared i nuvarande ansökt form. Detta är fakta som presenterats för Roland Eriksson (L), både en, två, tre och fyra gånger.

Trots detta fortsätter han att hålla fast vid vindkraftsplanen som stöd för partiets ställningstagande och undviker konsekvent att bemöta faktabaserade argument. Det är inte direkt ett förtroendeingivande agerande från en av Ulricehamns ledande Liberaler, tillika partiets företrädare när de svarade på frågor från väljare i Grönahög om den eventuella vindkraftsetableringen.

Annons

Roland Eriksson försöker flytta fokus och göra frågan personlig, så till vida att han gärna utmålar undertecknad som vindkraftsmotståndare. Även detta något som jag tidigare upplyst honom om inte stämmer, och det känns både osympatiskt och onödigt att försöka skapa en vi-och-dem-debatt.

Däremot blir jag mer och mer kritiskt inställd till bolag och makthavare, när jag ser hur förfarandet vid en vindkraftsansökan kan gå till, där bolag bortser från faktorer som inte passar deras planer, och politiker likaså, oavsett vad konsekvenserna blir.

Till exempel uppgav Vattenfall på ett möte i Grönahög att de inte ser det som sin uppgift att ta hänsyn till det nya riksintresset för Komosse. De lämnar detta till våra politiker. Däremot är de snabba att hävda riksintresse för vindbruk som pekats ut för delar av området, ett utpekande som faktiskt till viss del kritiseras i kommunens översiktsplan, och som i detta fall dessutom inte skall prioriteras enligt Naturvårdsverkets riktlinjer.

Den omfattande dialogen med bland annat boende, som Roland Eriksson nämner i sin insändare, uppfattas av många boende varken som omfattande eller som en dialog, något Liberalerna rimligen borde veta om de är intresserade av det lokala perspektivet.

Jag blir illa till mods när etablerade partier inte tar till sig fakta, och dessutom förringar och förlöjligar människors oro. En oro som här har visat sig vara i allra högsta grad realistisk är den som närboende uttryckt angående olika ljudstörningar från verken. Det är närmast provocerande hur Liberalerna helt verkar ignorera den ohållbara boendesituation som flera av invånarna i Grimsås lever i efter att de lokala vindkraftverken startades i somras, något som både Ulricehamns- och Borås Tidning nyligen rapporterat om.

Människor kan komma att tvingas flytta ifrån sina bostäder på grund av ohälsa orsakad av störningarna, och farhågor om sjunkande fastighetsvärden och utflyttningar har vädrats. Det vore önskvärt att lärdom drogs av detta tråkiga exempel, så att det inte behöver upprepas och fler drabbas.

Angående riksintresset för friluftsliv – Komosse, så verkar Liberalerna ha missuppfattat vari värdet ligger. Det är en av få platser i Sydsverige där den öppna vyn inte bryts av mänskliga etableringar. Det är även ett område som i Ulricehamns kommuns översiktsplan utpekas som ett tyst och opåverkat område. Det är en plats som erbjuder en unik miljö i dagens samhälle, en miljö som är riksintressant att bevara. Det handlar inte om huruvida en blir lugnad av vindkraftverkens existens eller inte.

Vi behöver ställa om vår elproduktion till miljövänliga alternativ. Det är nog de flesta ense om. Däremot behöver en presenterad idé vare sig vara det enda eller det bästa alternativet, och i ett fungerande demokratiskt klimat bör inte personer som ifrågasätter idén automatiskt utmålas som rigida motståndare.

Modifieringar eller nya alternativ kan komma att behövas, och personer som låser sig fast vid en idé, trots argument som talar emot, och oro från berörda parter, kan då vara svåra att betrakta som en del av en hållbar lösning.

På Liberalernas valaffischer i Borås står att läsa: ”I många områden kan vindkraftverk vara mycket störande. Vi vill ha grön el som inte stör!”. Det är synd att den inställningen inte verkar finnas hos våra lokala liberaler...

Åsa Odén

Annons
Annons
Annons
Annons