Annons
Insändare

Debatt: Sju frågor till majoriteten om ny högstadieskola

Jag har tidigare engagerat mig i frågan om en ny organisation för högstadiet i Ulricehamns kommun. Nu pågår en utredning och de partier som röstade för en utredning vill inte uttala sig i frågan förrän utredningen är klar.
Publicerad 21 augusti 2018
Detta är en opinionstext i Ulricehamns Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Jörgen Tholin vill ha svar från den politiska majoriteten S-C-L om hur arbetet i utredningen om en ny sammanslagen högstadieskola går till. Om en ny stor skola blir verklighet, avvecklas Ätradalsskolan i Timmele som högstadieskola.
Jörgen Tholin vill ha svar från den politiska majoriteten S-C-L om hur arbetet i utredningen om en ny sammanslagen högstadieskola går till. Om en ny stor skola blir verklighet, avvecklas Ätradalsskolan i Timmele som högstadieskola.Foto: Pernilla Rudenwall Petrie

Det är rimligt, så fungerar utredningar. Jag har själv erfarenhet av att göra utredningar till exempel för regeringskansliet och känner väl till spelreglerna. Däremot är det fullt möjligt att ge information om hur arbetet i utredningen går till.

Här några frågor kring hur utredningen genomförs som jag vill ställa till Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna. (Flera ulricehamnare har också varit i kontakt med mig så jag förstår att många andra funderar i liknande banor som jag.)

Annons

1. Många elever och föräldrar är oroliga och har frågor om en storskola. Hur och i vilken omfattning kommer utredningen att tala med elever och föräldrar?

2. Alldeles speciell oro tycks finnas hos föräldrar till elever som redan känner sig utsatta, och som fruktar att kränkningar och mobbning kommer att öka i en miljö med ungefär 1 000 högstadieelever. Kommer utredningen att inhämta synpunkter från till exempel BRIS eller Friends som har särskild kunskap om situationen för utsatta barn och ungdomar?

3. Ett argument för att slå samman högstadieskolorna är, som jag förstår det, att kunna få fler behöriga lärare. Samtidigt säger flera av våra nuvarande högstadielärare ungefär ”om det tas beslut om en storskola kommer jag att lämna kommunen”. Hur tillvaratar utredningen synpunkter från de högstadielärare som idag jobbar i Ulricehamn?

4. Nya lärare utbildas och kommer till. Genomför utredningen någon typ av undersökning bland nyutexaminerade lärare om deras önskan och vilja att söka tjänst i en skola med ungefär 1 000 elever?

5. Förhoppningarna är att den nya skolorganisationen kommer att öka måluppfyllelsen. Kommer det att genomföras en forskningsöversikt huruvida det finns vetenskapliga belägg för att skolresultaten ökar i större skolor?

6. En mer ideologisk fråga. Flera representanter för partierna har gått ut och sagt att utredningen inte påverkar organisationen för låg- och mellanstadieskolorna. Men om utredningen ger tydliga belägg för att större skolor innebär ökad måluppfyllelse, ger fler behöriga lärare och allmän ökad trivsel, är det då inte ansvarslöst att kämpa för att bevara små skolor?

Avslutningsvis den allra viktigaste frågan, där jag tror att många kommuninvånare vill ha svar. Det finns tyvärr en utbredd uppfattning att frågan utreds över valet för att beslut ska kunna fattas i tysthet därefter. Jag tror inte att så är fallet, utan att ni politiker är intresserade av och vill ta till er synpunkter från oss som bor i kommunen. Det handlar ju om ett stort beslut som kommer att påverka skolan i Ulricehamn i många, många år framöver.

7. Hur planerar ni för att kommuninvånare ska kunna komma till tals efter att utredningen är genomförd och har presenterat sina resultat?

Jörgen Tholin

Annons
Annons
Annons
Annons