Annons
Nyheter

Inger Andersson

Publicerad 18 december 2017

I Dalstorps kyrka har begravningsgudstjänst hållits för Inger Andersson, Bokvägen, Dalstorp, som avled den 1 december i en ålder av 77 år. Akten inleddes med Tröstevisa framförd med tvärflöjt och orgel. Vid orgeln tjänstgjorde Ingela Widell och som solist med tvärflöjt och saxofon hördes Larsowe Peterson. Eva Nelson Edgren sjöng därefter Jag har hört om en stad till Michael Erikssons pianoackompanjemang. Psalmerna Blott en dag, ett ögonblick i sänder, Stilla natt samt Härlig är jorden sjöngs gemensamt. Officiant Tomas Jarvid gav i sitt griftetal förutom bibelcitat minnesbilder inhämtade från familjen. Därefter förrättade han överlåtelsen och sjöng begravningsbönen. Efter överlåtelsen sjöng Eva Nelson Edgren Vilken underbar värld. Till utvald pianomusik tog maken Göte, dottern Marina med familj, sonen Bjarne, syskon med familjer, övrig släkt, grannar och vänner ett stilla avsked. Som avslutning sjöng Eva Nelson Edgren Koppången till ackompanjemang med saxofon och piano, och därefter spelades Amazing Grace med saxofon och piano. Minnet hedrades förutom av en vacker blomsterprakt med gåvor till Hjärt-Lungfonden. Familjen och den närmaste släkten samlades senare till en minnesstund i församlingshemmet. Minnestal hölls av Marlene van Doesburg och Thore Olofsson sjöng en sång, varefter Tomas Jarvid framförde ett tack och stunden avslutades. Inger Andersson får senare sin viloplats på Dalstorps kyrkogård.

Annons
Annons
Annons
Annons