Annons
Nyheter

Georg Henningsson

Publicerad 26 oktober 2017

I Gällstads och Södra Säms kyrka har begravningsgudstjänst hållits för Georg Henningsson, Gällstad, som avled den 7 oktober i en ålder av 95 år. Efter samlingsmusik och klockringning spelade Annika Persson Gammal fäbodpsalm, varefter Bengt Henningsson sjöng Min plats på jorden följt av unison sång i psalmen Var jag går i skogar, berg och dalar. Officiant var Ulf Jonsson som höll griftetalet samt förrättade överlåtelsen. Begravningsbönen inramades av psalmerna Bred dina vida vingar samt Sorgen och glädjen, de vandra tillsammans. I kyrkan tog syskonen Tage och Svea, syskonbarn med familjer samt släkt och vänner ett sista farväl. Som avslutning sjöng Bengt Henningsson Jag har hört om en stad och Annika Persson spelade till sist Tröstevisa. Efter gudstjänsten inbjöds till minnesstund i församlingshemmet. Där sjöngs unisont Blott en dag och Ulf Jonsson avslutade samlingen. Georg Henningsson hedrades med blommor och minnesgåvor till Ekero trivselkassa.

Annons
Annons
Annons
Annons