Annons
Nyheter

Elsa Gustavsson

Publicerad 29 december 2017

I Grönahögs kyrka har begravningsgudstjänst hållits för Elsa Gustavsson, Truvhult, Grönahög, som avled den 30 november i en ålder av 87 år. Akten inleddes med Amazing grace framförd med saxofon och orgel. Vid orgeln tjänstgjorde kyrkomusiker Monica Johansson och som solist med saxofon hördes Larsowe Peterson. Cecilia Gustafsson sjöng därefter Stilla ro och nära till orgelackompanjemang. Officiant Per Jonstoij gav i sitt griftetal förutom bibelcitat minnesbilder inhämtade från familjen. Därefter förrättade han överlåtelsen och sjöng begravningsbönen. Psalmerna Blott en dag, ett ögonblick i sänder, Tryggare kan ingen vara samt O, hur saligt att få vandra sjöngs gemensamt. Efter överlåtelsen sjöng Lillemor Axéll psalmen Det finns djup i Herrens godhet. Akten i kyrkan avslutades med Koppången, och till tonerna av Gammal fäbodpsalm fördes kistan ut på kyrkogården av barnbarnen. Ett stilla avsked togs av barnen Berit Andersson, Fredrik Gustafsson och Viktor Gustavsson med familjer, syster Ingrid Axéll med familj, syskonbarn, övrig släkt, grannar och vänner. Ett tack framfördes för uppslutningen, blommor och minnesgåvor. Vid den efterföljande minnesstunden i församlingshemmet delade Berit, Fredrik och Viktor minnesbilder från sin uppväxt med sin mamma. Även barnbarnen Julia Andersson och Cecilia Gustafsson återgav minnesord. Tal hölls också av Mats Gustavsson samt av grannen och vännen Bengt Johansson. Per Jonstoij höll en kort betraktelse och minnesstunden avslutades med gemensam psalmsång.

Annons
Annons
Annons
Annons